Ruth Deddens

Sessie: Geluksgericht werken, gewicht geven aan welbevinden

Geluksgericht werken, gewicht geven aan welbevinden

Tijdens de workshop Geluksgericht werken gaan we dieper in op wat geluk eigenlijk is en wat aandacht voor geluk oplevert als mensen problemen in hun leventegen komen. Als mensen problemen ervaren is er vaak geen ruimte meer in hun hoofd en leven voor zaken waar ze echt plezier en zingeving bij ervaren. Tijdens deze workshop staan we stil bij wat geluk eigenlijk is, hoe mensen in negatieve spiralen en al snel in een isolement terecht kunnen komen door het framen in problemen, hoe die negatieve spiralen weer te doorbreken zijn, wat het verschil is tussen oplossingsgericht werken en het geluksgericht werken, en we gaan het geluksgericht werken ervaren door te oefenen en te doen.

Ruth Deddens

Ruth Deddens-Berentschot is als adviseur verbonden aan De Geluksacademie. Ze is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en vindt het belangrijk dat ieder mens tot zijn/haar recht komt. Deze nieuwsgierigheid ligt aan de basis van haar innoverende activiteiten binnen het sociaal domein. Haar kracht ligt in de verbinding van denken, doen en beleid. Haar expertise is geluksgericht werken, inclusie en betrokkenheid van inwoners. Als vrijwilliger ondersteunt ze talrijke burgerinitiatieven en voor het filosofisch blad Soφie interviewt ze wetenschappers over de relatie tussen hun levensovertuiging en hun praktijk.

.


Terug naar het overzicht