Opening: Kemp & Stek

Aan tafel met je schoonmoeder

Aan tafel met je schoonmoeder

ledereen weet dat je op moet komen voor jezelf. Maar iemand ergens op aanspreken wil nog wei eens spannend zljn. Je bedoelt het nog zo goed en toch kan het zomaar ult de hand Iopen. Ben je te bot of is de ander te gevoelig? Draai je er teveel om heen of luistert de ander nlet? Het kan anders! Gebaseerd op prachtlge kennls van Harvard University nemen we je graag mee in 'de schoonmoedertechniek'

Jeroen Stek & Ton Kemp

Relatietherapeut Jeroen Stek laat samen met acteur Ton Kemp, zien hoe het ook kan. Gebaseerd op prachtige kennis van de universiteit van Harvard nemen ze je graag mee in een hilarisch theatercollege over 'de schoonmoedertechniek.'  Pure psychologische kennis in een theatraal jasje. En trouwens ...... het werkt ook bij schoonvaders en andere mensen! Jeroen Stek werkte mee aan RTL4 programma 'Seven Year Switch' en is ook te vinden op TEDx. 

Aanstekelijk., humoristisch en pittig dat is  'Aan tafel met je schoonmoeder.' 
Terug naar het overzicht