Madelinde Krantz

sessie: Werkgeluk in organisaties

Werkgeluk in organisaties.  Waar kom jij je bed voor uit?

Het is zo vanzelfsprekend: de wekker gaat, je staat op en begint aan de dag. Je stelt jezelf misschien zelden de vraag ‘Waarom sta ik eigenlijk op?’ Als je daarover doordenkt, kom je bij de basisvraag ‘Wat maakt mijn leven zinvol?’ Een groot deel van ons leven besteden wij aan werk. Wie werk als waardevol ervaart, bemerkt een positief effect op gezondheid en vitaliteit. In de deze Werkgeluk verken je de thema’s werkgeluk en zingeving.

Je leert:

  • Wat werkgeluk inhoudt
  • Wat de effecten zijn als werkgeluk ontbreekt
  • Hoe mensen met meer plezier hun werk doen
  • Hoe je in verbinding blijft – ook digitaal
  • Hoe je kernwaarden praktisch inzet
  • Hoe je werkgeluk in kaart brengt met een werkvorm

Madelinde Krantz

zingevingsdeskundige in organisaties, werkgelukdeskundige docent aan de Rijks Universiteit is zij doceert er ‘Werk en zingeving’ en is docent ethiek aan de HAN University of Applied Sciences. Na haar studies religiewetenschappen en geestelijke verzorging aan de Radboud Universiteit besloot ze haar kennis in te zetten in organisaties en als docent. In organisaties onderzoekt Madelinde hoe mensen de zin van hun werk ervaren en hoe zij er meer zin uithalen. Ze werkt vanuit de organisatiekernwaarden. Als die er nog niet zijn, haalt Madelinde ze naar boven samen met alle medewerkers. Kernwaarden vormen het kompas waarmee mensen bepalen welke weg ze moeten bewandelen. Essentieel voor werkgeluk. 


Terug naar het overzicht