Meedenken met de "Denker des Vaderlands"

 

Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op het werk van coaches en hoe reageren zij daarop?

En omgekeerd: welke invloed oefent coaching uit op de maatschappij? Hoe zien vakgenoten dat, en professionals uit verwante beroepen?  Over deze vragen komen eenentwintig Vlaamse en Nederlandse denkers aan het woord, in- en uitgeleid door de samenstellers van "Coaching in Context". Met elkaar levert dit een gedifferentieerd tijdsbeeld op van maatschappelijke ontwikkelingen en begeleidingskundige praktijken, en van het verband daartussen. Zo wordt coaches en begeleidingskundigen een spiegel voorgehouden, die confronterend maar ook leerzaam kan zijn voor iedereen die het lef heeft daar eens goed in te kijken. De uitkomst is dan ook dat er dieper en meer structureel over het coachvak en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de beroepsgroep nagedacht en gesproken moet worden.

Jikke de Ruiter & Sijtze de Roos, auteurs van “Coaching in Context” gaan in gesprek met Daan Roovers, Denker des Vaderlands

Programma

13.30-14.00 Ontvangst, de koffie staat klaar!
14.00-14.30 Intro “Coachen in Context” - Jikke de Ruiter & Sijtze de Roos
14.30-15.15 Aan het woord: Daan Roovers
15.15-15.45 Korte break met een hartige snack
15.45-17.00 Sijtze, Jikke en bezoekers in dialoog met Daan Roovers  
17:00-17.30 Na-denken bij de borrel

Aanmelden »