Werken met kernkwaliteiten in het onderwijs

Dit boek is een aanrader voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en het welbevinden van zowel leerlingen, leraren of docenten belangrijk vindt. Steeds meer onderzoek laat zien dat een hoger welbevinden de leerprestaties van de leerlingen kan bevorderen. In dit boek worden concepten en uitgangspunten uit de positieve psychologie op een toegankelijke wijze beschreven. Eén van die concepten is het werken met kernkwaliteiten. Het bewust worden en leren inzetten van kernkwaliteiten, geeft positieve emotie en bevordert het welbevinden. Bovendien kan het werken met kernkwaliteiten de zelfregie van studenten vergroten en hiermee hun uitstelgedrag verminderen. Ook beschrijven de auteurs de betekenis van de inzichten uit de positieve psychologie voor het onderwijs. Zij geven ideeën voor het in de praktijk vormgeven van positief onderwijs, waarin zowel de reguliere schoolvakken als het welbevinden van de leerling aan bod komen. Dit boek bevat diverse werkvormen die in verschillende onderwijsvormen van basisonderwijs tot het hoger beroepsonderwijs toegepast kunnen worden. De werkvormen zijn zo beschreven dat ze makkelijk toegepast kunnen worden in de onderwijspraktijk.  Voor verdieping van concepten en om het werken met kernkwaliteiten meer in de vingers te krijgen, ontwikkelden de auteurs een scholingsaanbod. 

Prof. dr. Klaas van Veen

Sinds september 2013 ben ik hoogleraar Onderwijskunde bij de Universitaire Lerarenopleiding aan de RUG en mijn onderzoeksprogramma betreft ‘The pedagogy and effectiveness of teacher learning’. Vanaf 1 september 2022 ben ik ook voor 0.8 fte bestuurder van de VCOG, een stichting van 12 basisscholen in de stad Groningen.

Dagvoorzitter

Lennart Visser

Dr. Lennart Visser is opleidingsmanager van de opleiding verloskunde op Hogeschool Rotterdam. Hij is gepromoveerd op het proefschrift “Academic Procrastination among First-year Student Teachers”. Hiervoor deed hij onderzoek onder studenten met studie-uitstelgedrag. Hij onderzocht onder andere het effect van een interventie waarin studenten op een krachtgerichte manier leerden omgaan met studie-uitstelgedrag. Internationaal gezien was hij de eerste die vanuit principes van de positieve psychologie onderzoek deed naar dit thema. Hierover publiceerde en presenteerde hij in binnen- en buitenland.

Krachtgericht ontwikkelen van zelfmanagement bij studenten

Veel studenten hebben last van studie-uitstelgedrag. Het ontbreekt hen aan zelfmanagement. Wanneer studenten leren hun persoonlijke kwaliteiten te herkennen en in te zetten, kunnen zij hun zelfmanagement ontwikkelen en hun regie-ik verder laten groeien.

Tijdens de kennismakingsronde leer je meer over de achtergronden van studie-uitstelgedrag en ervaar je actief hoe het bewust worden van persoonlijke kwaliteiten  kan helpen je uitstelgedrag te herkennen en ermee om te leren gaan.

Judith de Waal - van Oostrum

Judith de waal – van Oostrum is docent pedagogiek op de Driestar hogeschool – voorzitter auditteam – kerndocent en trainer werkplekbegeleiderscursussen.

Bewust maken van kernkwaliteiten

Hoe ontdekken kinderen hun kernkwaliteiten? Dat is een vraag die leerkrachten regelmatig stellen.

In deze kennismakingsronde laten we je  ervaren hoe een vragenlijst kan helpen om kernkwaliteiten te ontdekken. Aan het eind van deze kennismakingsronde heb je je eigen kwaliteiten ontdekt en weet je ook hoe je zelf aan de slag kunt om dit met kinderen te doen.

Jaco Offermans

Na 28 jaar als leerkracht  te hebben gewerkt, ben ik in 2020 directeur in het basisonderwijs geworden. Daarnaast ben ik Slb’er voor Pabostudenten, Trainer voor werkplekbegeleiders. In mijn werk als leerkracht heb ik veel gebruik gemaakt van kernkwaliteiten bij kinderen. In mijn rol als trainer voor werkplekbegeleider stimuleer ik werkplekbegeleiders  gebruik te maken van Krachtgericht coachen waarbij de kernkwaliteiten een cruciale rol spelen.

Judith de Waal - van Oostrum

Judith is docent pedagogiek op de Driestar hogeschool – voorzitter auditteam – kerndocent en trainer werkplekbegeleiderscursussen. 

Bewust maken van kernkwaliteiten

Hoe ontdekken kinderen hun kernkwaliteiten? Dat is een vraag die leerkrachten regelmatig stellen.

In deze kennismakingsronde laten we je  ervaren hoe een vragenlijst kan helpen om kernkwaliteiten te ontdekken. Aan het eind van deze kennismakingsronde heb je je eigen kwaliteiten ontdekt en weet je ook hoe je zelf aan de slag kunt om dit met kinderen te doen.

Peter Ruit

Dr. Peter Ruit is senior opleidingsdocent, onderzoeker en trainer. Hij is gepromoveerd op “Het werken met kernkwaliteiten in het basisonderwijs.  Onderzoek naar het versterken van welbevinden en het verhogen van het zelfbeeld bij leerlingen in het basisonderwijs met behulp van kernkwaliteiten.” Hij heeft ervaring met het opleiden van (school)opleiders en het geven van teamtrainingen. Daarnaast is hij beoordelaar voor de Beroepsregistratie lerarenopleiders (BRLO) namens de Vereniging voor Lerarenopleiders in Nederland (Velon).

Leerdoelen formuleren en reflecteren

Het bewust worden en gebruiken van kernkwaliteiten maakt het mogelijk de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student te verbinden. In deze kennismakingsronde maak je kennis met op welke wijze studenten worden uitgenodigd om zich bewust te worden van hun kernkwaliteiten die hen kunnen ondersteunen om hun persoonlijke doelen te realiseren. Het doel is om de studenten zich bewust te maken van hun handelen dat gebaseerd is op hun waarden en het inzetten van hun kernkwaliteiten.

Judith van Driel – Noordermeer

Bachelor of Applied Science, Rekenspecialist, docent weerbaarheid, Master of Education Teacher leader in team Verpleegkunde Onderzoeksdocent naar onderwerpen rondom studiesucces o.a. studentwelbevinden, betrokken thuissituatie, studentmotivatie. Tijdens het programma weerbaarheid wordt expliciet aandacht besteed aan kwaliteiteninzet in vertrouwde situaties, nieuwe tot zeer uitdagende (beroeps-) situaties.

Geluk is een werkwoord

Het preventieve lesprogramma weerbaarheid bij de opleiding mbo-verpleegkunde en verzorgende is gebaseerd op wetenschappelijke theorie uit de positieve psychologie met als doel: voor elke student een goed gevulde ‘life toolbox’ om zo te leren omgaan met druk en tegenslag. We maken het heel praktisch met afwisseling tussen:

 • fysieke oefeningen zoals stevig staan, lichaamshouding, ademhaling, vertrouwen, grenzen en kracht;
 • mentale oefeningen met o.a. kwaliteiten, positiviteit, relaties, veerkracht en zingeving;
 • en flow ervaren tijdens sport, spel en muziek.

Tijdens de kennismakingsronde maak je kennis met enkele van de werkvormen die we gebruiken tijdens de lessen.

Debora Brandwijk-Toonen

Ik heb 20 jaar ervaring in het VMBO en ben sinds enkele jaren lerarenopleider in het hbo met een passie voor het opleiden, begeleiden en inspireren van toekomstige docenten. Gedurende mijn loopbaan heb ik ontdekt dat het werken met kernkwaliteiten als een jas past bij mijn manier van werken. Deze methode stelt mij in staat om kernkwaliteiten van mijn studenten te benoemen en te benutten tijdens begeleidingsgesprekken, wat leidt tot diepgaande en effectieve leerervaringen.

Het mentorgesprek: van vinken naar vonken

In deze kennismakingsronde leer je hoe  je kernkwaliteiten kunt herkennen, optimaal benutten en inzetten in het mentorgesprek. Ontdek hoe je het  mentor- of leerlinggesprek van een summatief gesprek transformeert naar een gesprek waar de erkenning van de leerling als persoon centraal staat. Door middel van interactieve oefeningen en praktijkgerichte gesprekken, leer je effectief kernkwaliteiten te benoemen in mentorgesprekken. We bieden praktische tools om kernkwaliteiten effectief te gebruiken in mentorgesprekken, waardoor je betere en diepere relatie kunt aangaan met je mentorleerlingen. Deze workshop biedt handvatten en versterkt jouw rol als mentor.

Harriët van Schoonhoven

Als groepsleerkracht in het basisonderwijs, hoogbegaafdheidsspecialist en begeleider van studenten mag ik in de dagelijkse praktijk met veel verschillende groepen aan de slag met kernkwaliteiten.

Kernkwaliteiten en helden

Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, vinden het soms lastig om hun eigen kwaliteiten te zien. Vaak willen ze ‘gewoon’ zijn, net als de andere leerlingen uit hun groep. Door de ontworpen lessenserie hebben de leerlingen zich ontwikkeld in het zien van hun eigen kernkwaliteiten en kunnen ze die van anderen leren herkennen. In deze kennismakingsronde neem ik je mee in de opbouw van deze lessen en vertel ik waarom ik bepaalde keuzes gemaakt heb. Die kun je zelf weer inpassen in je eigen les, bij zogeheten plusgroepen of leerlingen van de midden- of bovenbouw.

Tajda Laure

Tajda is a final-year PhD candidate at Erasmus University Rotterdam’s Department of Psychology, Education, and Child Studies and a member of the Student Wellbeing team. As part of her PhD, she is developing and evaluating a mobile app intervention for university students to support their mental health. In her work, she is particularly interested in the translation of established mental health techniques, such as cognitive restructuring or breathing, into user-friendly digital formats that students can independently apply to cope with various stressors.

Luisa Solms

Luisa is a final-year PhD candidate at the Department of Work and Organizational Psychology at the University of Amsterdam. The well-being and personal development of PhD candidates are central themes in her research. Which factors determine PhD candidates’ well-being? What resources help PhD candidates to navigate their PhD? What are effective interventions that can promote PhD candidates well-being? Next to conducting research, Luisa is passionate about its application in practice. Together with her sister, she co-created the podcast PhD Unplugged as a means to offer accessible and easy-to-use support to PhD candidates. In PhD Unplugged, PhD candidates share their experience ‘unplugged’, and reflect on common challenges together with a professional coach. By translating her research into creative outputs, Luisa makes her work more meaningful and joyful.

Lara Solms

Lara works as a postdoctoral researcher at the University of Amsterdam. In her PhD project, Lara focused on the effectiveness of coaching for medical professionals and the psychological mechanisms that underlie positive coaching outcomes. This research seeked to inform healthcare professionals (and others) about the benefits that coaching can have for their personal and professional development. Lara’s current research projects focus on understanding the coaching process (how does coaching work?) and boundary conditions (when and for whom does it work?) of effective coaching. Lara is also actively involved in valorization activities. She is member of the scientific committee of the Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), editorial member of Tijdschrift voor Coaching, and has co-founded the podcast PhD Unplugged to help promote PhD student well-being.

Van beroep: Organisatieadviseur

Gepassioneerd leren, werken & floreren

Van beroep Organisatieadviseur geeft een boeiend en veelkleurig beeld van het leven en werken van een organisatieprofessional. Naast saillante praktijksituaties bevat het veel suggesties en wijze lessen om het in dit vak goed te doen en te blijven doen. De auteur gebruikt zijn lange en veelzijdige loopbaan als illustratie voor het beroep. Hij gaat in op het vak en de vakmethoden, maar ook op vele andere aspecten die zo kenmerkend zijn voor het functioneren van een gepassioneerd professional in dit vrije beroep. Het boek helpt iedereen die overweegt in dit beroep te stappen een betere keuze te maken. Collega’s die nog kort in het beroep actief zijn, kunnen veel opsteken. Meer ervaren vakgenoten herkennen veel van de beschreven situaties en zullen daar inspiratie aan ontlenen.

Jan Willem Kradolfer

Mensen zien mij als een energieke consultant, stevige ‘inspirator’, creatieve (interim) manager en gepassioneerd trainer/coach. Ik vind het een prachtige opgave om in lastige omstandigheden een nieuw perspectief te bieden, moeilijke vraagstukken eenvoudiger te maken én vervolgens deze op te lossen, liefst samen met een team. Dat doe ik zowel in het bedrijfsleven als het openbaar bestuur, op directieniveau en in meer bestuurlijke (advies)rollen. Bij de Galan Groep ben ik ‘trekker’ van de vakgroep Leiderschap & Transitie.

Raoul Schildmeijer

Raoul heeft ruime ervaring op seniorniveau in de overheid, de zorg en in maatschappelijke organisaties. In veel opdrachten werkt hij op het snijvlak van advies en onderzoek. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft. Hij heeft ervaring als procesbegeleider van teamdagen en workshops, uitvoerder van evaluaties en onderzoek in organisaties en omgevingsmanagement. Raoul begrijpt, mede uit eigen ervaring, verandermanagement in complexe organisaties. Ook heeft hij heeft ruime persoonlijke ervaring in leidinggeven aan professionals en het leiden van resultaatverantwoordelijke units op MD-niveau. Hij is creatief en associatief. Hij heeft een sterk organisatiebewustzijn, luistert en verbindt.

Hilal Celik-Sahin

Hilal Celik is een organisatieadviseur binnen Leeuwendaal en is o.a. actief op de volgende terreinen: verbondenheid, opgavegericht en talen gedreven werken, organisatie inrichting, teamanalyse/onderzoek, strategische personeelsplanning en ontwikkelen functiehuizen. Ze heeft meerdere jaren ervaring in de sector overheid. 

Luuk Beekman

Luuk is geboren en getogen in onder de rook van Deventer. Na het behalen van zijn bachelor in Tourism Management met Honours heeft hij een aantal jaar ervaring opgedaan in de toeristische industrie. Zijn nieuwsgierigheid en leergierigheid brachten hem uiteindelijk naar de Universiteit Twente, waar hij zich verdiepte in organisatiekunde, verandertrajecten, leiderschapsontwikkeling en strategie-implementatie. Deze periode werd afgesloten met een masterthesis over hoe organisaties in een dynamische omgeving zowel op korte termijn efficiënte processen kunnen implementeren, als op lange termijn kunnen innoveren. Uiteindelijk heeft hij de stap gezet om als organisatieadviseur aan de slag te gaan bij GalanNXT, waar zijn voornaamste rollen als organisatieadviseur liggen op het gebied van procesbegeleiding, project- en programmamanagement. Dit doet hij nu al meer dan een jaar met veel plezier en motivatie, met de focus om te groeien in het adviesvak en te leren van zijn senior collega’s.

Kirsten Wagenaar

Kirsten werkt als community strateeg, adviseur, docent en begeleider voor haar eigen bureau Sense of Community. In haar rol adviseert ze organisaties zoals VNG, Nationale Ombudsman, De Consumentenbond, CZ, Eneco, Schiphol, KLM, DSM, diverse Gemeentes en Ministeries over de impact van (online) communities op social business en het oplossen van complexe vraagstukken. Kirsten is sinds 2008 actief als consultant en trainer en wordt regelmatig gevraagd voor inspiratiesessies en als spreker. Ze is co-auteur van het boeken ‘Organiseren van Communities’. 

Rob Wagenaar

Rob Wagenaar is organisatieadviseur, coach, facilitator en ondernemer sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. Daarnaast is hij mentor van professionals, architect van intensieve, organisatiebrede veranderingstrajecten, zowel in de profit- als de not-for-profit-sector en de overheid. Hij werkt met allerlei soorten groepen en gremia in organisaties, trekt werkconferenties met bestuursraden en managementteams, coacht, ontwikkelt en leidt opleidingen voor leidinggevenden en professionals. Hij is oprichter van WagenaarHoes organisatieadvies (1987) en voormalig voorzitter van de Orde van organisatiekundigen en – adviseurs (Ooa) en was vicepresident van de International Council of Management Consulting Institutes, ICMCI.

Middag: in actie komen!

 • Ontwikkelen van een tool:
  • Deel 1: ontwikkel een werkvorm of tool om met deze ontwikkelfactor aan de slag te gaan in uw eigen organisatie.
  • Deel 2 (10 minuten per team): Pitches en illustratieve uitvoering met de 8 andere teams van de tool of de werkvorm die is ontwikkeld.
  • Markeren van leerrendement en transfer door de 8 teams.
  • Informele afsluiting en netwerkontwikkeling.

Ochtend: Analyse en reflectie

 • Intro en welkom aan alle teams
 • Overall toelichting van de ontwikkelfactoren uit het IPT model.
 • Alle teams gaan middels analyse en reflectie aan de slag met één ontwikkelfactor gericht op hun eigen team
  • invullen QuickScan van één ontwikkelfactor gericht op het eigen team;
  • analyse van en reflectie op de betreffende ontwikkelfactor;
  • benoemen van acties om met de ontwikkelfactor als team aan de slag te gaan;
  • delen van leerinzichten en benoemde acties door de 8 deelnemende teams.
 • Centraal: uitwisselen van opgedane inzichten, analyse en reflectie per team (5 minuten per team)

Jerôme van Dongen

Dr. Jerôme van Dongen (Geleen, 1986) is per 1 september 2022 benoemd tot bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking in de Wijk. Van Dongen studeerde Gezondheidswetenschappen
aan Universiteit Maastricht (UM). In 2017 promoveerde hij vanuit Zuyd Hogeschool, in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van UM, op een onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de eerste lijn. Hierna heeft hij het thema interprofessionele samenwerking niet meer losgelaten. Zowel in het onderwijs, onderzoek als in de praktijk is Van Dongen op verschillende manieren bezig om interprofessionele teams en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Wim Goossens

Wim Goossens (Stein, 1959) is expert docent groepsdynamica en teamcoaching bij Zuyd Hogeschool, Academie Sociaal Werk, Academie Verpleegkunde. Bij het lectoraat Sociale Integratie en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is hij kartrekker van het ‘Leeratelier Interprofessionaliteit’. Hij is een van de founders van Programma Sterk Teamwerk (een programma voor team- en organisatieontwikkeling richting zelforganisatie). Hij ontwikkelde het Model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (IPG-Model) dat in tal van opleidingen en organisaties landelijk wordt gebruikt. Tevens is hij designer en hoofdopleider bij de ‘Leergang De Teamcoach’ bij COACHCOLLEGE de Baak’. Van zijn hand – en samen met dr. Jerome van Dongen – verschenen een reeks publicaties over groepsdynamica, het IPG model, interprofessionele samenwerking en het coachen van teams/groepen.

Intense mensen binnen je organisatie

Neurodiverse mensen. We kennen ze allemaal. Elke organisatie heeft ze in huis. 

De extreem slimme maar soms wat dwarse collega. De creatieve maar ook chaotische collega. Mensen waarvan je denkt: hier zit meer in dan er uitkomt. (Of: wat komt er veel uit, alleen ik kan het niet helemaal volgen.) 

Wat doen we met mensen die net even anders denken en werken? Ergeren of benutten?

In deze workshop zoeken we naar de mogelijkheden voor organisaties om de voordelen te ervaren van neurodiverse medewerkers. 

Als neurodivers een nieuwe term voor je is, of dat je jezelf zo noemt: welkom!

Sandra Vervoort

“Evenwichtskunstenaar in het diepst van mijn gedachten.” Deze beschrijving blijkt steeds op een andere manier waar te zijn voor Sandra Vervoort. Ze houdt zich al 20 jaar bezig met leren en ontwikkelen binnen organisaties. Supervisor, facilitator, coach, trainer: waar een leerproces begeleid mag worden, is ze op haar best. Ze heeft een soft spot voor degenen die het nét even anders doen. Is daar zelf ervaringsdeskundige in en schreef er een scriptie over.

Versterk de impact van je eigen werk: praktische voorbeelden en tools

Eén van de ankers die houvast kan geven op het hobbelige pad van bouwen aan beweging, is het ontwikkelen van oog voor de impact die je realiseert. Als je een groepje mensen gecoacht hebt, hoe kom je er dan achter of deze sessies hen helpen om iets in gang te zetten in hun dagelijkse werkpraktijk? Of: als je een organisatie tijdelijk begeleidt, hoe merk je dan of de bijdrage die je levert duurzaam is en doorwerkt in de praktijk ook als jij er niet meer bij bent? Antwoorden op deze vragen kunnen je helpen om koers te houden en je impact te versterken. In deze lezing nodigt Suzanne Verdonschot je uit om met een nieuwsgierige blik naar je eigen werk te kijken. Zij reikt praktische handvatten aan om zicht te krijgen op impact en deelt inzichten uit haar onderzoek en werk in verschillende organisaties.

 

Suzanne Verdonschot

Dr. Suzanne Verdonschot werkt als onderzoeker en adviseur vanuit Kessels & Smit, The Learning Company.  Zij doet sinds 20 jaar onderzoek naar hoe innovatie in de dagelijkse praktijk van organisaties tot stand komt, en hoe je vernieuwing kunt uitbouwen met behoud van de sprankeling van de mensen die eraan werken. Zij schreef hierover tientallen artikelen en boeken. Zij doet projecten bij onder meer zorginstellingen, scholen en industrie in Nederland, België en Duitsland. In dit werk zoekt zij altijd naar manieren om met praktische tools de innovatie uit te bouwen en de impact ervan te versterken.

Hoe maken we het onderwijs dienstbaar aan het leven?

We hebben, in ons streven naar ‘grip op de zaak’ en ‘het mag niet mis gaan’ een wereld gecreëerd waarin wij als levende organismen moeten zien te functioneren in vierkante containers.

We zijn in de loop van de tijd het zicht op de bedoeling van educatie kwijtgeraakt en moeten nu ons zien te verhouden tot een systeem dat van ons vraagt om de kinderen in ‘hoger’ versus ‘lager’ te sorteren, in ‘normaal’ versus ‘afwijkend’ en in ’theoretisch’ versus ‘praktisch’. 

Het leven en het onderwijs vraagt en biedt zoveel meer dan dat en het gebrek aan verbinding en volwaardige erkenning begint nu echt pijn te doen – gezien de problemen met het welzijn van zowel leerlingen als leraren, alsook de grote vraagstukken in de samenleving en met het leven op aarde.

We zijn echter allemaal opgevoed, opgegroeid en gewend aan het huidige systeem, waarin we nu eenmaal vanuit het schoolgebouw leren over de wereld daarbuiten, waarin we opgesplitst zijn in klaslokalen, aparte vakken, aparte leerjaren, aparte niveaus en aparte sectoren, waarin het nauwelijks meer mogelijk is om elkaar te ontmoeten – laat staan om samen onderwijs te ontwikkelen of samen te werken aan een stevig fundament voor de samenleving van de toekomst.

Claire Boonstra

Claire Boonstra werkt sinds 2012 met haar non-profit Stichting œ Operation Education aan onderwijs dat dienstbaar is aan het welzijn van individu, samenleving en planeet – oftewel aan al het leven op aarde. 

œ Operation Education identificeert, inspireert, activeert en mobiliseert de pioniers die voorgaan in deze transformatie – onder andere via Expeditie Leiderschap, het œ Ecosysteem, inspiratiesessies en Onderwijsvragensessies.

Claire is continu mensen, partijen en organisaties met elkaar aan het verbinden om te zorgen voor een sterk ecosysteem voor onderwijsontwikkeling en is van daaruit ook regelmatig in gesprek met stelselpartijen als OCW, het CvTE, Cito en de Inspectie.

Ze is mede-auteur van Het Onderwijsvragenboek en was initiatiefnemer van de Onderwijsfilm van het jaar “Wat is het doel van Onderwijs”.

Voor 2012 werkte Claire in verschillende kleine en grote organisaties in allerlei sectoren en was ze mede-oprichter van Augmented Reality startup Layar. 

Henk Hagoort

Ik geloof in vooruitgang. De wereld om ons heen verandert snel. De nieuwe mogelijkheden die zich voordoen door digitalisering en globalisering zijn talrijk. Hoe die toekomst wordt overkomt ons niet, daar kan ik zelf aan bijdragen. We hebben met elkaar voldoende kennis en mogelijkheden om de volgende generatie een wereld te bieden die alle mensen voedt en duurzaam is. Als we willen kunnen we in vrede en voorspoed leven. Dat kan alleen als we de verschillen tussen mensen niet als probleem, maar als rijkdom zien. Verschillen zijn kansen om van elkaar te leren. Ik geloof in de kracht van verschillen.


Mijn passie is om te werken bij een organisatie waar ik samen met anderen kan bijdragen aan een betere wereld. Die organisaties hebben vaak een rijke geschiedenis. Ik wil het goede daaruit behouden en tegelijk de vormen loslaten die uit de tijd raken. Alleen door tijdig te veranderen kan maatschappelijke relevantie blijven bestaan.
Ik wil mijn werk doen vanuit een inspirerend ideaal, een duidelijke moraal en een geloofwaardig verhaal. Een verhaal dat begint met het geloof in een betere wereld.

Miel Verstappen - Dagvoorzitter

Dagvoorzitter Miel Verstappen heeft een zorgachtergrond en is vanaf 2014 onder de overkoepelende term ‘Energieleverancier’ actief onder zijn bedrijfsnaam Happy Miel. Hij brengt mensen in beweging en brengt lucht in serieuze zaken. Hij is op zijn best op het snijvlak van humor en inhoud en zal deze dag deskundig en luchtig aan elkaar praten. 

Anders kijken

Hoe reageert het brein op een nieuwe manier van werken? Waarom vinden we verandering zo lastig? Hoe werkt samenwerking? Welke keuzes maakt ons brein? De neurowetenschappelijke onderbouwing en bijzonder humoristische manier zorgt voor herkenbaarheid.

Paul Smit

Paul Smit is filosoof en cabaretier en een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Hij schreef 13 boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap.

Paul combineert humor en inhoud, speelt in op de processen binnen een organisatie en haakt in op thema’s als samenwerking, verandering, innovatie en werkgeluk. Hij werkt samen met neurowetenschapper Ayca Szapora met betrekking tot het ondersteunen van hersenonderzoek aan de Universiteit Leiden en Dresden.

WIEDENTITEIT - Wie of wat bepaalt je identiteit?

Onze identiteit is meer dan alleen uiterlijk. Tijdens haar persoonlijke keynote deelt zij  inzichten over waarom het vormen van je uiterlijk vanuit je innerlijk de sleutel is tot aantrekkingskracht.  Je ontdekt door haar verhaal dat we altijd manieren kunnen vinden om ons authentieke zelf uit te drukken, zelfs wanneer we worden geconfronteerd met externe uitdagingen. Helmi moedigt je aan om de confrontatie met vooroordelen aan te gaan en je angst voor afwijzing los te laten, wat uiteindelijk zal resulteren in de meest aantrekkelijke versie van jezelf.

We worden door anderen namelijk vaak onbewust, veroordeeld op basis van hoe we eruit zien. Dus de vraag die Helmi stelt: “Durf jij de confrontatie met je eigen vooroordelen aan?”

Helmi van Doorn

Helmi houdt zich al jarenlang professioneel bezig met (organisatie) identiteit en is in haar persoonlijke leven ervaringsdeskundige als het gaat over omgaan met onverwachte en ongewilde veranderingen die betrekking hebben op je identiteit.

Helmi runt sinds 2009 branding- en eventbureau BE brands+events. Een combinatie van branding en live communicatie. Denken en handelen vanuit je identiteit. De identiteit van organisaties speelt een grote rol in de vertaling naar communicatiemiddelen, campagnes en events.  Helmi werkt o.a. met een zelf ontwikkelde identity workshop en 23plusone emotive branding. Hierbij staan, wie je (echt) bent, hoe dat eruit ziet en de bijbehorende emoties, centraal.

Scherpstellen van je eigen radar

In de interactieve workshop ‘Scherpstellen van je eigen radar’ gaat Nynke dieper in op hoe coaches, leiders en professionals met een systemische blik naar hun team of organisatie kunnen kijken. Wat is de beoogde verandering en welke patronen worden zichtbaar? En hoe zet je jezelf daarbij in als instrument? Hoe stel je jouw eigen systemische radar scherp om optimaal waar te kunnen nemen. Gebruikmakend van je eigen kwaliteiten én de signalen die je in het moment oppikt. Hoe kun je bewuster de voelbare dynamieken aanpakken en aansluiten daar waar het nodig is? Ook als dat niet altijd comfortabel aanvoelt. Tijdens deze workshop word je kort gespiegeld op jouw systemische radar!

Nynke Pacanda

Nynke Pacanda werkt veel in internationale organisaties met multiculturele teams. Juist die combinatie van unieke achtergrond, persoonlijkheid en expertise zorgt voor een rijke dialoog. In iedere ontmoeting kan iets krachtigs ontstaan. “Door de ander met nieuwsgierigheid en respect tegemoet te komen, kun je een diepere verbinding maken. Juist daar begint inspiratie en creativiteit die bepalend is voor verdere groei en authenticiteit.”

De krachtige ontmoeting is haar leidraad. “Wat iemand vertelt vergeet je vaak, maar hoe je je daarbij voelt draag je altijd met je mee. Door daarbij stil te staan, ben je bewuster van wat er speelt, herken je wat er nodig is en kun je steviger de regie nemen om je volledige potentieel te benutten.

Nynke is internationaal gecertificeerd coach CPCC, consultant en facilitator en werkt in organisaties gericht op leiderschapsontwikkeling, verbinding en transformatie. Zij heeft een master in organisatiepsychologie en is geaccrediteerd in leiderschap-, persoonlijkheid- en trauma-gerelateerde methodieken. Nynke is docent van de opleiding Systemische Organisatie Coaching.

Museaal kijken naar werk

Wie kent niet de gewoonte om in een museum eerst het titelkaartje te raadplegen, alvorens echt zelf te kijken naar het kunstwerk? En hoe dat onontkoombaar je blik bepaalt? Het MoMA in New York bedacht er een experiment voor en haalde alle kaartjes weg. Dat experiment groeide uit tot de wetenschappelijke methode van de Visual Thinking Strategy, een vorm van leren onbekommerd te kijken. Het is net zoiets als de methode van close reading, die gericht is op de werking van de tekst in plaats van op de bedoelingen van de auteur. Kan je op deze manieren ook naar (een) organisatiewerk kijken? Heidegger zou zeggen van ja. En doe alsof je deze introductietekst niet hebt gelezen :)

Mieke Moor

Dr. Mieke Moor, organisatiefilosoof

Opmerkzaam op roofbouw

In deze workshop onderzoeken we de schaduwzijde van organisaties en bekijken we de vraag hoe daarbij te begeleiden in individuele supervisie of coaching. Mieke Voogd maakt je opmerkzaam op veelvoorkomende roofbouwpatronen in organisaties, zoals over- en ondervragen, in- en uitsluiten. Patronen, die we als individueel begeleiders tegenkomen in de ervaringen en vraagstukken van de mensen die we begeleiden. We staan stil bij de vraag: Waar wil je wel en niet aan bijdragen met je begeleiding? Wat kun je als individuele begeleider met deze roofbouwpatronen? Mieke onderzoekt dit in haar eigen werk en doet in de workshop een aantal voorstellen voor de individuele begeleidingspraktijk.

Mieke Voogd

Mieke Voogd is organisatiepsycholoog en (leer)supervisor en begeleidt mensen in organisaties individueel en groepsgewijs bij werk- en levensvragen. Ze is mede-eigenaar van Bureau Begeleidingskunst. Daarnaast werkt ze aan een onafhankelijk onderzoek naar roofbouwpatronen en is ze verbonden aan de Stichting Klimaatgesprekken.

Comfortabel zijn in het oncomfortabele

Tijdens deze interactieve sessie ervaar je hoe ook jij vanuit jouw perspectief kijkt naar de ander. Je wordt uit je comfortzone gehaald om anders te zien. Zien is immers meer dan alleen kijken.

Als veranderdeskundige ben je steeds bezig met het helpen veranderen van perspectief. Vragen die je in deze sessie gaat onderzoeken en beantwoorden zijn: hoe zit het met mijn perspectief? Wat kan ik effectiever parkeren of thuislaten van mijn privépersoon & hoe leer ik dit in mijn werk benutten?

Bob neemt je mee in zijn persoonlijke levensveranderende verhaal, laat je beleven wat dit thema voor jou kan betekenen & helpt je met het zetten van een eerste stap richting je eigen paradigma-shift aan de hand van liefdevolle confrontatie en een vleugje humor.

Bob Offereins

Bob Offereins is docent, supervisor & leertherapeut voor coaches, counselors & therapeuten in opleiding. Hij heeft een praktijk voor integratieve psychotherapie en is ondernemer in de coaching en communicatietraining. 

Na een levensveranderende gebeurtenis in 2007 die Bobs leven op zijn kop zette, moest hij het roer omgooien. De hulp die hij toen kreeg was de reden waarom mensen helpen bij een goed gesprek met zichzelf zijn levenswerk werd.

Relationele verleidingen bij organisatieontwikkeling

*English below

Bij het begeleiden van ontwikkeling in organisaties, heb je te maken met de organisatie als systeem, met de organisatiecultuur, met teams, individuen en met alle onderlinge relaties. Dat maakt het werk complex, boeiend en leuk. Als begeleider speel je (tijdelijk) een rol in dit samenspel. Vanuit jouw innerlijke houding verhoud jij je tot het systeem, de cultuur en de mensen. Dat kan soms lastig en vermoeiend zijn en soms juist energie geven. De kwaliteit van deze verhouding is bepalend voor jouw eigen welzijn en voor jouw effectiviteit als begeleider. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat de begeleidingsrelatie zelfs een van de belangrijkste instrumenten en succesfactoren is. Ons werk zit echter vol relationele verleidingen: voor je het weet ben jij bijvoorbeeld een goeroe met volgelingen en zit men je passief vol verwachting aan te kijken. Herkenbaar? Of ken jij hele andere relationele uitdagingen? Tijdens de workshop onderzoeken we die met elkaar.

*English

Workshop ‘Relational Temptations in Organizational Development’.

When guiding development in organizations, you navigate through the complexities of the organizational system, its culture, teams, individuals and their interrelationships. That makes it complex, fascinating and fun. As an organizational coach or change agent your role involves active participation in these interactions. Your personal attitude shapes how you relate to the system, the culture and the people. That can sometimes be difficult and tiring and sometimes give a lot of energy. The quality of this relationship significantly influences your own well-being and your effectiveness. Research shows that the relationship is one of the most important instruments and success factors in coaching. However, our work is full of relational temptations. For example, before we realize it, we become a guru with adoring followers, who are passively waiting for us to act. Does this resonate with you? Or do you have entirely different relational challenges? Join the workshop and we will explore these themes collaboratively.

Karen Walthuis

*English below

Karen Walthuis is een doorgewinterde begeleider van ontwikkeling, psycholoog en auteur van o.a. Relationele verleidingen: empathisch begeleiden van groepen. Haar gedachtegoed over de begeleidingsrelatie en haar model van Zes Houdingen is materiaal op veel opleidingen voor begeleiders. Zie: www.karenwalthuis.nl.

*English

Karen Walthuis is a highly experienced (organizational) coach, trainer, psychologist and author. Her ideas about the counselling relationship and her Six Attitudes model are study material in many courses for coaches and counsellors.  See: https://www.karenwalthuis.nl/six-coaching-attitudes/

Contracteren op systeemniveau

Hoe verwerf je toestemming om breder te kijken dan de vraag?
En als je breder kijkt: hoe kijk je dan? Wie en wat staan er allemaal op de
foto? Welke bril is behulpzaam om naar de bredere context te kijken? Welke
vragen stel je? En welke kapstokken kun je gebruiken om ook je klantsysteem uit
te nodigen om naar het systeem als geheel te kijken?

Invoegen en contracteren is een kunst op zich, zeker als je in die eerste contacten een ander perspectief op het vraagstuk wil verkennen. De systeembenadering heeft hiervoor interessant repertoire ontwikkeld, omdat systeemgeoriënteerde hulpverleners hier vanaf het allereerste begin tegenaan liepen: ‘Hoezo moet het gaan over ons gezin…? Onze zoon is hier het probleem!’ In deze workshop laat Marijke Spanjersberg aan de hand van aansprekende voorbeelden zien hoe je als organisatieprofessional met dit systeemrepertoire kunt werken. Je krijgt praktische bagage aangereikt die je direct in je eigen praktijk kunt toepassen. 

Marijke Spanjersberg

Dr. Marijke Spanjersberg (psycholoog) is organisatieadviseur. Ze helpt bij vastgelopen samenwerking, doceert over het werken vanuit de systeembenadering en ontwikkelt samen met anderen innovatieve instrumenten, zoals het systeemspel en een netwerktool. Ook schrijft ze met enige regelmaat over haar werk. Haar laatste boek, Tussentaal, verscheen in 2022. Dit boek gaat in op de vraag of we in staat zijn om ‘tussen-mensen-taal’ te spreken. Als het niet gaat over het individu, maar over de relatie, welke taal staat ons dan ter beschikking? Ze is lid van de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen, een collegiaal netwerk van organisatieprofessionals die de rommelige realiteit van het werk als vertrekpunt nemen. Zij werken ambachtelijk, als practitioners, en delen hun kennis in podcasts, publicaties, opleidingen en natuurlijk met hun klanten.

Pamela den Heijer

Pamela den Heijer is gepromoveerd op affectieve leerervaring. Ze pleit in haar onderzoek voor voelen naast denken in het onderwijs. Ze heeft ruime ervaring als docent, onderzoeker en onderwijsadviseur in het hoger onderwijs. Momenteel is ze werkzaam als docentonderzoeker bij de master Begeleidingskunde en master Management & Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast werkzaam als haptotherapeut.

Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Met Liefde in tijden van eenzaamheid (1998) brak hij door naar een algemeen en internationaal publiek. Het einde van de psychotherapie (2009), Identiteit (2012), Autoriteit (2015) en Intimiteit (2018) bereikten eveneens een groot internationaal lezerspubliek. In de pamflettenreeks Nieuw Licht publiceerde hij Over normaliteit en andere afwijkingen (2019). In de zomer van 2020 publiceerde hij Houd afstand, raak me aan.

Na veertig jaar neemt Paul Verhaeghe eind 2021 afscheid van de universiteit. In het boek Wat brengt u hier? (september 2021)  blikt hij terug en vooruit. Hoe zag hij onze intieme relaties veranderen? Wat valt er nog te vinden voor de zoekende mens? En hoe doe je dat eigenlijk, kritisch en toch hoopvol nadenken over de samenleving waarin je thuis bent?

Hilde Bolt

Hilde A.J. Bolt is van oorsprong opgeleid tot psycholoog, psychotherapeut en stress- & traumadeskundige.

Daarnaast is zij docent dans- en bewegingsexpressie en heeft zij zich bijgeschoold in allerlei vormen van  lichaamsgericht werken vanuit verschillende visies, tradities en culturen. Hilde heeft haar eerste 10 jaar in de klinisch (gesloten) GGZ gewerkt met ernstige trauma, hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Ook deed zij onderzoek naar verdrongen herinneringen bij vroegkinderlijk trauma.  Inmiddels werkt zij al 20 jaar ook als schrijver, (executive) coach, spreker, adviseur en trainer voor organisaties. In haar manier van werken brengt zij de verschillende werelden en visies, regulier en aanvullend bij elkaar. Met Marijke Levelink heeft zij de Body Oriented Learning Academy opgericht waarin zij haar expertise over het lichaam, stress en burn-out heeft ondergebracht. Zij noemt haar werkwijze Lichaamsgericht Leren.

Paula Wetselaar

Paula Wetselaar is locatie coördinator van de Master Begeleidingskunde in Nijmegen waar zij zowel de professionals als studenten leidt en begeleidt.

Daarnaast  is ze supervisor en begeleidingskundige in organisaties waarbij zij haar ruime ervaring in het onderwijs als schoolleider en begeleider van startende leerkrachten meeneemt. Tevens heeft zij zich de laatste jaren verdiept in onderwijsvernieuwingen en is zij mede-oprichter van een PO-VO school gebaseerd op de visie van Agora scholen.

Erik Steijger

Erik Steijger heeft ruim 25 jaar managementfuncties vervuld in verschillende disciplines in binnen-en buitenland. Momenteel is hij werkzaam als Commercial Director Flexible Packaging bij SIG Europa. Een rode draad in zijn carrière is zijn gedrevenheid om de lat steeds hoger te leggen op gebieden zoals sales & marketing, strategie, verandermanagement en talentmanagement. Het is zijn volle overtuiging dat je juist vanuit de invulling van je baan een betekenisvol verschil kunt maken voor de maatschappij.

Arjan Jansen

Arjan Jansen van ‘t Land  is zelfstandig (business) coach en trainer. Zijn dagelijkse opdrachten als zelfstandige professional: training en coaching op het gebied van gedragsstijlen en drijfveren, werkgeluk, loopbaanontwikkeling en (persoonlijk) talentmanagement. Hij is businesspartner van het bureau. ‘Door te doen waar je écht goed in bent, word je de beste versie van jezelf.’

Stephen Steijger

Stephen Steijger is al sinds 2001 mede- oprichter, managing partner, executive (team)coach en opleider van Optimaal Talent BV. Stephen is geaccrediteerd senior NOBCO-coach. Hij publiceerde eerder al 44 vakpublicaties en 6 managementboeken over thema’s als persoonlijk en coachend leiderschap, teamontwikkeling en wendbaarheid. Zijn drijfveer? “Mensen hebben meer in hun mars en ik help hen om dat potentieel volledig te benutten.” Zijn motto luidt dan ook niet voor niets: ’Niet vinken, maar vonken’!

Viktor Steijger

Viktor Steijger is al sinds 2001, mede- oprichter van Optimaal Talent BV. Viktor vervult dagelijks met veel plezier en gedrevenheid de rol executive (team)coach en opleiderbedrijfstrainer. Samen met Stephen ontwikkelde hij de zogeheten online tool ‘VitaliTrend’-scan, een digitale thermometer, die real-time inzicht geeft in vitaliteit, welzijn en werkgeluk van mensen en teams in de organisatie. Zijn grootste voldoening en genoegen in een notendop: ‘Het is een groot voorrecht om mensen en teams een stap vooruit te helpen. Bouwen aan talenten en teams is het leukste wat er is!’

Jan Bransen

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit en Academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre. In 2019 verscheen zijn pleidooi voor ander onderwijs onder de titel Gevormd of vervormd? Jan Bransen ziet zichzelf het liefst als een kruising tussen een schoolmeester, een filosoof en een cabaretier. Hij is een reisleider in gedachtegangen. Hij denkt graag hardop na en gebruikt daarbij graag plaatjes. Filosofie is volgens hem niet iets geleerds voor achter een bureau of voor in een bibliotheek. Filosofie is meer een houding dan een canon, meer iets van mensen die zich verbazen over de vanzelfsprekendheden die er in hun achteloze woordgebruik verstopt zitten, dan iets van erudiete geleerden die hun bronnen kennen.

Viktor Steijger, Stephen Steijger, Arjan Jansen, Drs. Erik Steijger

Viktor Steijger is al sinds 2001, mede- oprichter van Optimaal Talent BV. Viktor vervult dagelijks met veel plezier en gedrevenheid de rol executive (team)coach en opleiderbedrijfstrainer. Samen met Stephen ontwikkelde hij de zogeheten online tool ‘VitaliTrend’-scan, een digitale thermometer, die real-time inzicht geeft in vitaliteit, welzijn en werkgeluk van mensen en teams in de organisatie. Zijn grootste voldoening en genoegen in een notendop: ‘Het is een groot voorrecht om mensen en teams een stap vooruit te helpen. Bouwen aan talenten en teams is het leukste wat er is!’

Stephen Steijger is al sinds 2001 mede- oprichter, managing partner, executive (team)coach en opleider van Optimaal Talent BV. Stephen is geaccrediteerd senior NOBCO-coach. Hij publiceerde eerder al 44 vakpublicaties en 6 managementboeken over thema’s als persoonlijk en coachend leiderschap, teamontwikkeling en wendbaarheid. Zijn drijfveer? “Mensen hebben meer in hun mars en ik help hen om dat potentieel volledig te benutten.” Zijn motto luidt dan ook niet voor niets: ’Niet vinken, maar vonken’!

Arjan Jansen van ‘t Land  is zelfstandig (business) coach en trainer. Zijn dagelijkse opdrachten als zelfstandige professional: training en coaching op het gebied van gedragsstijlen en drijfveren, werkgeluk, loopbaanontwikkeling en (persoonlijk) talentmanagement. Hij is businesspartner van het bureau. ‘Door te doen waar je écht goed in bent, word je de beste versie van jezelf.’

Drs. Erik Steijger MBA heeft ruim 25 jaar managementfuncties vervuld in verschillende disciplines in binnen-en buitenland. Momenteel is hij werkzaam als Commercial Director Flexible Packaging bij SIG Europa. Een rode draad in zijn carrière is zijn gedrevenheid om de lat steeds hoger te leggen op gebieden zoals sales & marketing, strategie, verandermanagement en talentmanagement. Het is zijn volle overtuiging dat je juist vanuit de invulling van je baan een betekenisvol verschil kunt maken voor de maatschappij.

 

Clary en Reinout Hegger

Clary en Reinout Hegger zijn veel bekroonde hoteliers met landelijke onderscheidingen: de Hoffelijkheidspluim van het Bedrijfschap Horeca en de ANWB voor het meest gastvriendelijke hotel van Nederland, tweemaal de Ontbijttrofee voor het beste hotelontbijt van Nederland namens Stichting Voorlichting Brood, in Top 10 Vergaderlocaties van Nederland, Golden Tulip Hotel of the Year Award.

Ze zijn de auteurs van het recent verschenen boek “Hotelfamilie Familiehotel” (van pension Adbo naar hotel De Scheperskamp). Onder leiding van Reinout en Clary onderging het hotel de transformatie van seizoenbedrijf naar jaarbedrijf. Een gewild hotel voor zowel de particuliere als de zakelijke markt met een bezettingsgraad van rond de 80% op jaarbasis. Dat was ongekend hoog voor een hotel buiten de Randstad en niet gelegen in een grote stad.
Tijdens het interview geven ze een kort kijkje in hun ‘hotelkeuken’.

Caro Niekus | tekstschrijver I Dichter I Auteur

Caro Niekus is dichter en auteur.

Eind 2016 verscheen haar debuutbundel: PoArtryBook Jij & Ik. In het voorjaar van 2020 werd een gedicht uit deze bundel een liedje. Uitgebracht door het Wilmink Theater in Enschede. Via Uitgeverij Palmslag verscheen een tweede druk in december 2020 en haar tweede bundel ‘Liefdesblik’ in september 2023.

Jos Vis

Jos Vis is ruim 22 jaar dagvoorzitter, columnist en bekend als de ‘de spreekstalmeester van Barendrecht’.

In de afgelopen 22 jaar heeft hij verscheidene programma’s gepresenteerd waaronder; Podium Vis, Sportcafé, Sportcomplexx, ExxactFMagazine en Jos op Donderdag. Daarnaast is hij schrijver, zanger en veelvuldig gevraagd spreekstalmeester bij evenementen.

Tabitha & Renske

Met vaart, humor en energie verzorgt Comedy Consultancy deze ochtend een interactief programma dat mensen letterlijk en figuurlijk in beweging zet. 

 

Comedy Consultancy bestaat uit Tabitha van den Hooff-Kraaijeveld en Renske de Haan-Veenstra. 

 

Tabitha is theatermaker, acteur en trainer. Vanuit haar management-ervaring in het multidisciplinair kunstonderwijs weet ze partijen met elkaar te verbinden. Tabitha is sterk op de inhoud, toegankelijk en verfrissend.

 

Renske is senior-coach en trainer. Ze brengt vaart en energie. Met haar scherpe blik en humor brengt ze het gesprek op gang. Vanuit haar jarenlange ervaring binnen overheidsinstellingen, waaronder gemeentes en justitie, weet ze snel tot de kern te komen.

 

Luk DeWulf

Luk Dewulf studeerde pedagogische wetenschappen. Hij startte zijn loopbaan als opleidings- en organisatieadviseur bij een Belgische Bank. Vervolgens richtte hij het Nederlandse adviesbureau Kessels & Smit, The Learning Company op in België. Tijdens vele reizen naar de USA verdiepte hij zich in “appreciative inquiry”, de positieve psychologie en strengths based development. Hij is auteur van diverse boeken over talent en burn-out.

Karin Straus

Met meer dan tien jaar ervaring in talent- en managementontwikkeling in het internationale bedrijfsleven, heeft Karin Straus sinds 2012 haar focus verlegd naar onderwijsbeleid. Eerst in de Tweede Kamer, als woordvoerder Onderwijs, om later haar kennis als adviseur in te zetten. Sinds 2022 is ze voorzitter van AVS, de enige academie en vakvereniging voor schoolleiders in het funderend onderwijs in Nederland, en zet ze zich in voor het versterken van de positie van schoolleiders.  

 

Karin Straus: ‘De ambitie van AVS is een uitdaging waar ik graag aan bijdraag, want schoolleiders vormen de spil van elke schoolorganisatie. Als drijvende kracht streven ze dagelijks naar het verbeteren van onderwijskwaliteit, het creëren van een positieve werkomgeving en zijn ze een cruciaal aanspreekpunt voor ouders. Schooldirecteuren maken het verschil!’

__

Manon Ruijters

Manon Ruijters is geïntrigeerd door vraagstukken van en over professionals, van identiteit tot professionaliteit en organisatieontwikkeling. Zij werkt als adviseur met allerlei partners vanuit haar thuishaven Good Work Company.

Daarnaast is zij lector en Academic Director MLI aan de Aeres Hogeschool Wageningen en hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU, waar zij verbonden is aan de Master Verandermanagement. Ze heeft verschillende boeken op haar naam staan zoals ‘Liefde voor leren’ en ‘Mijn Binnenste Buiten’. Recent is haar nieuwste boek ‘Stevig (leren) staan’ verschenen, waarin praktisch, helder en beknopt de theorie over beroepsidentiteit en professionele identiteit, maar ook ontwikkelidentiteit en leiderschapsidentiteit worden besproken.

De cruciale rol van bestuurders in onderwijsinnovatie

De huidige maatschappelijke en technologische transformaties vragen om duurzame innovaties in de onderwijssector. Het is niet zo dat het nu ontbreekt aan initiatieven voor innovatie. Deze blijken echter regelmatig ongericht of ondoordacht. Voor lonende duurzame innovaties is een dialoog op bestuurlijk niveau een belangrijke voorwaarde. De bestuurder vervult daarin een cruciale rol. Zonder zijn of haar aandacht voor gezamenlijkheid en communicatie tussen bestuur, staf en directeuren, zal een innovatie niet renderen. 

Margriet laat in deze workshop aan de hand van onderzoek naar sociaal kapitaal in po, vo en mbo zien dat het nut van samenwerking en het versterken van het sociaal kapitaal op bestuursniveau gezien en gevoeld wordt maar dat het in de praktijk moeilijk om los te komen van bestaande structuren en manieren van werken. Hoe ziet dit er in de praktijk uit en wat kan de bestuurder doen om dit proces te doorbreken?

Uit: https://www.tias.edu/item/de-cruciale-rol-van-bestuurders-in-onderwijsinnovatie?utm_campaign=EM%20-%20MME&utm_content=261618243&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-29212 

Margriet van der Sluis

Dr. Margriet van der Sluis is Assistant Professor en als onderzoeker verbonden aan TIAS School for Business and Society. Haar onderzoek richt zich op het bestuurlijk handelen en werken aan kwaliteit in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Van 2006 tot 2015 was Margriet werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de Inspectie van het Onderwijs.

Sinds 2021 is Margriet manager van het cluster Governance, Education & Health van TIAS. Ze is daarmee verantwoordelijk voor de voortgang en ontwikkeling van nieuwe opleidingen in de publieke sector. Tot 2022 was zij academic director van de Master of Management in Education.

Momenteel werkt Margriet in samenwerking met het ECBO aan een NRO-onderzoek naar de versterking van het bestuurlijk vermogen van mbo-instellingen.

Dat bullebak-leiderschap niet werkt en niet langer geaccepteerd wordt is wel duidelijk. Toch zul je de leidinggevenden de kost moeten geven die verre van hoffelijk hun werk doen. Vandaar de veelheid aan boeken met als thema ‘Hoe overleef ik mijn baas?’

Veel leiders lijden onder de mythen waarmee zij omgeven zijn, of ze geven eraan toe omdat zij er zelf in zijn gaan geloven.

In deze workshop onderzoeken we die mythen en de invloed die ze op je hebben en in het bijzonder de mythe van ‘De allesweter’; daar zetten we tegenover wat we voor leiders nodig hebben in de toekomst.

Ik put daarbij onder andere uit mijn boek Leidinggeven zonder opsmuk, een dwarse kijk op leiders.

Willem de Vos

Willem de Vos (1958) studeerde Theologie, werkte als leraar, rector, seniorconsultant en rector-bestuurder. Sinds 1 augustus 2023 is hij zelfstandig, als adviseur, coach, schrijver, workshopleider en verhalenverteller. Hij schreef over onderstromen in mens en organisatie, over elegant leiderschap (het thema van de workshop) en over ontspannen omgaan met onzekerheid en ongemak (Weetnietkunde). Daarnaast stelde hij ruim dertig bundels samen met korte verhalen met een moraal. Sinds 2020 is hij columnist van De Nieuwe Meso.

In het Radboud ziekenhuis volgen jonge artsen een leergang kunst en het menselijk lichaam. Zij fotograferen en beeldhouwen met de gedachte dat kunst je een extra perspectief geeft en je daarmee in staat stelt een betere arts te worden. Sinds 2020 bestaat de sociaal creatieve raad uit kunstenaars die gezamenlijk complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit de kunst aan gaan. De regering vraagt hen om advies. Bij de politie worden wijkagenten gekoppeld aan kunstenaars en ontwikkelen ze gezamenlijk in duo’s een nieuwe aanpak voor gebiedsgericht werken.

Twintig jaar organisatieadvies werk heeft mij gebracht op het pad van de onderwijskunde naar de onderwijs kunst. Hoe kun je kunst inzetten als interventie voor organisatieontwikkeling. Wat is de meerwaarde van kunst bij veranderprocessen. Wat betekent het om een extra perspectief te krijgen. Hoe ontwikkel je dat bij jezelf. Wat betekent het voor het verloop van een verander traject. En voor mij de meest wezenlijke, op welke manier brengt kunst je dichterbij je ‘core business’. Onderwijs en ontwikkeling van ‘je doelgroepen’. In mijn werk ondersteun ik bestuurders en managers bij organisatievraagstukken en kom daarbij steeds vaker met antwoorden waar zij niet op zitten te wachten. 

Sandra van Kolfschoten

Sandra is onderwijskundige, organisatie interventie specialist, matchmaker en innovatie adviseur. Serious Senior Shizzle. Zij werkt voor onderwijs, politie en (jeugd) zorg. De beroepsgroepen waar de mens het er het meest toe doet. HeartCore Business dus. 

Haar opdracht ligt vooral daar waar mensen uit het systeem vallen of het hele systeem uitvalt. Wegblijven van standaard structuren en systemen. Van kwaliteit en protocol. Van kaders en van moeten. Wat als we door de ogen van een ander naar ons en onze organisaties kijken. Iemand met een bijzonder perspectief op de zaak. Wat gebeurt er dan? Komen we dan verder in onze ontwikkeling? Of misschien juist dichterbij.

Mee met de tijd: optimaliseren van menselijke groei d.m.v. AI

Marjolein geeft deze workshop samen met Nele Jacobs

Vrijwel niets is zo oud als de vraag of mensen “van nature goed of slecht” zijn. Vanouds is de heersende gedachte dat mensen niet echt goed zijn. En eerlijk is eerlijk: Sommige inzichten uit de psychologie geven steun aan dit mensbeeld. Ons ego weegt zwaar. Volstrekte eerlijkheid lijkt een illusie. En de verleiding van het eigenbelang is sterk. Toch is dit beeld terecht aan het kantelen. In deze lezing wordt een geheel nieuwe visie gepresenteerd, waarin de mens in de regel gezien terecht wordt als goed. Maar er zijn voorspelbare uitzonderingen die belangrijk zijn te onderkennen. Want juist van deze voorspelbare uitzonderingen kunnen we leren – vooral door goed te navigeren in sociale situaties.

Marjolein Stefens

Marjolein Stefens is sinds september 2021 werkzaam als promovenda in een meerjarig promotieonderzoek dat tot stand is gekomen in samenwerking de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit (ou.nl/levenslooppsychologie) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (nobco.nl). Dit onderzoek focust op het vergroten van inzicht in de werkingsmechanismen van coaching, met specifieke aandacht voor de rol van relationele en motivationele factoren in het coachproces, en hoe deze factoren zijn gerelateerd aan positieve uitkomsten, zoals doelrealisatie en tevredenheid in het leven. Marjolein’s onderzoekinteresses omvatten het brede domein van positieve psychologie, coaching, en de inzet van moderne technologieën en A.I. om psychologisch welbevinden te vergroten. Daarnaast draagt Marjolein sinds medio 2022 bij aan de terugkerende rubriek ‘Wetenschap Samengevat’ in het Tijdschrift voor Coaching, waar zij recentelijk gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek op kritische wijze analyseert en bespreekt.

Charlotte van den Wall

Is een ervaren spreekster op congressen, waar ze haar publiek in beweging weet te zetten als zij spreekt over gedragsverandering, leiderschap of groepsdynamiek. De ontwikkeling van individu en organisatie staat sinds 1992 centraal in haar werk. Na jarenlang als HR adviseur en manager gewerkt te hebben heeft Charlotte sinds 2003 haar eigen coach praktijk en is gecertificeerd als Master  Practitioner Coach.

Sari van Poelje

is een executive (team)coach en een expert  op het gebied van agile business innovatie. Sari is al 30 jaar directeur van Intact Academy en geeft EMCC geaccrediteerde coach training in 10 verschillende landen.

Sari was ook 20 jaar lang directeur bij verschillende multinationals, zoals KLM, ASML en Shell. Ze coacht executives en executive teams om inspirerend, coöperatief en innovatief te zijn. Ze is een NOBCO- EMCC geaccrediteerde Master coach, een geaccrediteerde trainer en supervisor in de transactionele analyse, PCM trainer en -coach, MSc systemische teamcoach en Msc supervisor.

Sari is voorzitter van de Vaksectie Executive Coaching en heeft 32 artikelen en 4 boeken gepubliceerd over leiderschap, coaching en organisatieverandering.

 www.intactacademy.com

Annejet de Blécourt

beweegt zich tussen de rollen van executive (team)coach, trainer, mediator, assessmentspecialist en externe vertrouwenspersoon.

Ze is oprichter van JETTING (2006) bureau voor leiderschapsontwikkeling en medeoprichter van VertrouwensKracht (2023) voor externe  vertrouwenspersonen.

Annejet is expert in het toepassen van een breed scala aan assessments, voor zowel individuen als teams; voor aanstellingsassessments en functiebenchmarks. Zij is ook expert op het gebied van ethisch leiderschap. Annejet is geaccrediteerd NOBCO-EMCC coach, lid van de Vaksectie Executive Coaching en NOBCO-redactielid.

www.jetting.nl  | www.perceptiedenken.nl | www.vertrouwenskracht.com

Sonja Wekema (drs. MSc MEC)

is de oprichter van netwerkorganisatie The Other Perspective en mede-oprichter van The Board Whisperers. Ze is als vertrouwenspartner van zowel directieteams als leiders op de werkvloer gespecialiseerd in het ontwerpen en leiden van  cultuurtransformatie programma’s, voornamelijk in een internationale context.

De afgelopen twee decennia heeft Sonja o.a. als management consultant en als senior leider met en bij diverse organisaties gewerkt. Ze is geaccrediteerd als executive & team coach en verbonden aan het VU Centre for Executive Coaching, NOBCO en ICF.

Daarnaast is ze moeder van twee zonen en houdt ze van sporten, reizen, schrijven en fotograferen.

www.sonjawekema.nl  | www.theotherperspective.nl  | www.theboardwhisperers.com 

Marianne Eussen

is executive (team)coach, supervisor en consultant in de non-profit sector. Vanuit haar bedrijf PALET coaching | advies | interim-management werkt ze sinds 2003 voornamelijk met managementteams en professionals in gezondheidszorg en onderwijs. Daarvoor was ze MT-lid bij de GGD Zuid-Limburg en managing consultant bij Berenschot Gezondheidszorg.

Marianne is analytisch en creatief in het leggen van verbindingen. Zo biedt ze nieuwe perspectieven en brengt mensen verder in hun ontwikkeling. Ze is gecertificeerd EMCC Master Coach en teamcoach en lid van de Vaksectie Executive Coaching.

In haar vrije tijd is Marianne veel in de natuur te vinden, afwisselend met fotocamera, golftas of geocache-app.

www.paletonline.nl

Rob de Ruiter MA

is executive coach, begeleidingskundige, ZKM-consultant, supervisor en intervisor in het bedrijfsleven. Hij begeleidt liefst complexe veranderprocessen in organisaties, zowel op team- als op individueel niveau. Zijn focus ligt op verbinden, verdiepen en verrijken. Als specialisaties heeft hij het bespreekbaar en werkbaar maken van macht en machtsdynamieken in organisaties. Op individueel niveau is hij gespecialiseerd in het begeleiden van hoogopgeleide en hoogbegaafde professionals. Sinds 2004 is hij eigenaar van ‘ECHT in Gesprek’. Rob is als EIA senior practitioner coach en deel van het kernteam van de Vaksectie Executive Coaching bij NOBCO (VEC).

www.echtingesprek.nl

 

De Tijdgids

Tijd is een even invloedrijk als ongezien element van ons bestaan. In alles wat we denken, voelen en doen speelt tijd een rol, maar merkwaardig genoeg staan we daar zelden bij stil. In deze workshop gaan we op zoek naar de talloze manieren waarop tijd betekenis heeft in een coachgesprek. Wat betekent tijd voor jou, als begeleider? Hoe werk je als coach met allerlei tijdsaspecten, zoals de kloktijd, de ervaren tijd, tijdsverloop, tempo of timing? 

Als professional ben je een gids met een scherp bewustzijn voor tijd. Deze sessie helpt om met frisse ogen naar je vak te kijken en inspireert om nieuwe mogelijkheden en vragen te ontdekken. Heet geeft handvatten om anderen te begeleiden op hun weg door het landschap van de Tijd pogen we om met frissen. 

 

Joris Brenninkmeijer

Joris Brenninkmeijer is een ervaren teambegeleider en is coach voor bestuurders, leidinggevenden en professionals. Als schaduwadviseur is hij sparringpartner voor interne veranderaars. In 2023 verscheen van zijn hand De tijdgids. De wezenlijke rol van tijd in coachende gesprekken (Boom).

Hans van Breukelen

De meeste Nederlanders kennen Hans van Breukelen als de eigenwijze keeper met de grote handen. Precies die handen zijn nog steeds zijn kracht, maar dan in overdrachtelijke zin. Hans geeft mensen een helpende hand om weer doelgericht te gaan leven.

Hans ondersteunt, verbindt en motiveert jou of je team om invulling te geven aan je doelen. Dat doet hij in een open dialoog, nieuwsgierig, met hart voor mensen en hard op de inhoud. Hij is beweeglijk,  analytisch, gedreven en doelgericht.

Bas Kodden

Bas Kodden is een schrijver, spreker en onderzoeker op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Het onderwerp Bevlogenheid in het bijzonder.

Hij komt uit Raalte, Salland, is getrouwd, heeft 2 zonen en woont in Utrecht. Hij studeerde zowel Rechten (1995) als Bedrijfskunde (2007) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bas promoveerde in 2011 aan Nyenrode Business Universiteit, was jarenlang directeur van het gerenommeerde Executive MBA programma en werd aan dezelfde universiteit in 2020 benoemd tot Hoogleraar.

Boeken van zijn hand: De Kunst van Duurzaam Presteren, Leidinggeven is omgekeerd opvoeden en The Devil Inside, die zowel nationaal als internationaal werden gepubliceerd.

Hij voltooide in 2020 als 2e Nederlander ooit een marathon op alle 7 continenten en werd in 2023 als één van de eersten piloten in de wereld gediplomeerd om ook elektrische vliegtuigen te vliegen. Zijn motto:

Be of Use – Be in Shape – Be Happy: Word een HELD

Benno Diederiks

Benno Diederiks is NOBCO Master executive coach en is werkzaam op het gebied van loopbaanbegeleiding, executive coaching, HRM-managementen leiderschap. Zelfstandig, als partner in diverse samenwerkingsverbanden en als preferred supplier voor diverse grote opleiders, coachingsbureaus en trainingsbureaus. 

Eerder schreef hij (met Hans van Breukelen) de boeken Topposities, Maak je Comeback en Mentale Innovatie.

 

Onvergetelijk maakt tijdloos

Het zijn ruwe tijden.  Op de horizion ontwikkelt zich een perfecte storm, die deze eeuw steeds verder zal aanwakkeren. We hebben te lang gepolderd en pijnlijke maatregelen te lang voor ons uitgeschoven.

Vanuit het transitiedenken weten we dat de mensheid een crisis nodig heeft om echt te kunnen veranderen. En ook dat we voorbij de woeste, hoge golven moeten kijken, zodat we de onderstroom kunnen zien, waar al veel goeds gebeurt en die snel aan kracht wint.
Langzaam ontstaat er een nieuw integraal bewustzijn. Een transitie van welvaart naar welzijn en van belangen naar verlangenverstrengeling. Deze transitie zal generaties lang aanhouden, er zijn geen ‘quick xes’. Maar als we naar ons kijken als soort, zal de
onvermijdelijke omwenteling van onze maatschappelijk en samenleving slecht een paar nano-seconden duren.

 

Ruud Veltenaar

is filosoof, spreker, schrijver en als faculty member verbonden aan Nyenrode. Hij behoort tot de meeste gevraagde en beste beoordeelde sprekers in de markt.

Winny Hofmann

Winny Hoffmann groeide op in Beek en Donk met haar Indische familie, die voornamelijk bestond uit jongens, waardoor ze al vroeg gekozen heeft voor een bèta opleiding. Na de middelbare school is ze een secretaresseopleiding gaan doen en gestart met een baan als secretaresse.

Later kwam ze in Duitsland terecht bij een technisch bedrijf, terwijl ze verschillende avondstudies aan de Technische Universiteit van Aachen volgde. De Duitse firma waar ze destijds voor werkte, vroeg haar een vestiging op te zetten in Nederland, welke ze binnen vier jaar overnam van haar toenmalige werkgever.

In de afgelopen 45 jaar heeft Winny deze firma verder ontwikkeld tot de Hoffmann Groep, bestaande uit vijf werkmaatschappijen die zich bezig houden met het verhuren, verkopen, installeren en verwijderen van grondkerende constructies. Daarnaast heeft Winny een paardenstal die haar dochter runt en een keukenstudio.

In totaal werken er zo’n 80 mensen bij Hoffmann Groep, waar Winny na al die jaren nog altijd intens bij betrokken is. Ze belt iedereen persoonlijk op zijn of haar verjaardag, voert ontwikkelgesprekken met werknemers en blijft haar grootste passie uitoefenen: mensen verbinden.

Tijdens haar carrière heeft Winny verschillende prijzen in ontvangst mogen nemen, zoals de ‘Eer van Croy’, ‘Beste Ondernemers Visie’, ‘Beste vrouwelijke CEO’, etc. Op 17 juni 2016 heeft ze de ‘Winny Hoffmann Foundation’ opgericht, wat als doel heeft kinderen te begeleiden waarvan de ouders niet de middelen hebben om hun kind gewoon kind te kunnen laten zijn en het begeleiden van kinderen met een bepaald talent.

Willem-Jan Bosch

Willem-Jan Bosch

Willem-Jan Bosch is de gedreven CEO van Canon Business Center Nederland. Dankzij een grote passie voor ondernemen en een scherp oog voor de kracht van mentale innovatie, zorgt hij ervoor dat hij altijd voor de beweging zit. Nieuwe dingen ontdekken geven hem een grote kick: van een ruimtevaart vlucht met Virgin Galactic tot een commitment van 32 bijzondere avonturen in het komende jaar. 

Hij daagt niet alleen graag zichzelf uit, maar ook zijn omgeving om elke dag opnieuw te excelleren. Dit is ook zichtbaar in zijn leiderschap skills: samen met een mooi team ondernemen, plezier maken en doelstellingen realiseren. Jij hebt namelijk alle tools in handen om kleur te geven aan jouw succes! Vanuit de zakelijke ambitie ‘Colour your performance’ wordt er bij Canon Business Center Nederland een ultieme beleving neergezet die verder gaat dan de traditionele wereld van print én die de focus legt op het toevoegen van emotionele klantwaarde.

Ontmayonaisen

 

“ Mensen lijden aan educatieve alzheimer. Ze hebben mayonaise in de hersenen. Mijn taak is het om hen te ontmayonaisen”  

Sjef Drummen

Sjef (Heerlen, 1953) is naast zijn fulltime kunstenaarschap meer als 40 jaar verbonden geweest aan het voortgezet onderwijs aan de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Hij was docent, mentor, ICT-er, teamleider, leerling coördinator, schoolleider en de laatste jaren onderwijskunstenaar.

 • In 2013 was hij samen met Jan Fasen, oprichter van het revolutionaire Agora Onderwijs, waarvoor Sjef in juni 2014 de onderwijsinnovatieprijs 2021, Ververs Award, kreeg uitgereikt.
 • In mei 2014 ontmoette Sjef samen met Jan Fasen H.H. de Dalai Lama.
 • Op 30 oktober 2018 was Sjef TED-talk speaker in TEDx AmsterdamED, waar hij de 10 geboden van het 21 eeuwse leren ten gehore bracht.

Sjef is op grond van zijn bijzondere ervaring een veel gevraagd spreker, course director en workshop leider. Zijn lezingen worden gekwalificeerd als inspirerend en humorvol, waarbij hij niet schuwt om via boude bewoordingen het in zijn ogen failliete onethische onderwijs aan de kaak te stellen.

Hij daagt niet alleen graag zichzelf uit, maar ook zijn omgeving om elke dag opnieuw te excelleren. Dit is ook zichtbaar in zijn leiderschap skills: samen met een mooi team ondernemen, plezier maken en doelstellingen realiseren. Jij hebt namelijk alle tools in handen om kleur te geven aan jouw succes! Vanuit de zakelijke ambitie ‘Colour your performance’ wordt er bij Canon Business Center Nederland een ultieme beleving neergezet die verder gaat dan de traditionele wereld van print én die de focus legt op het toevoegen van emotionele klantwaarde.

De kracht van het 'nu'

Duik diep in de wereld van positieve psychologie met Jeanne Bakker en ontdek de kracht van het ‘nu’. Deze inspirerende keynote biedt inzicht in hoe een bewuste beleving van het moment je welzijn kan versterken en je relaties kan verdiepen. 

Van het bereiken van een staat van ‘flow’ tot het ontwikkelen van veerkracht in tijden van stress, Jeanne biedt praktische handvatten en strategieën die direct toepasbaar zijn. 

Kom te weten hoe je tijdsperceptie kan veranderen door af te stemmen op je persoonlijke waarden en doelen, en verlaat de zaal met een verrijkt begrip van hoe tijd invloed heeft op je emotionele en mentale staat.

Jeanne Bakker

is een baanbrekende, ideeën genererende vuurbal wiens zeldzame mix van humor, inhoud en persoonlijkheid haar tot een van de meest memorabele trainers en keynote speakers heeft gemaakt. Verkozen tot Learning & Development Professional van het jaar 2020 en Learning & Development Thoughtleader voor 2023 door haar collega’s.

25 jaar in leren en ontwikkelen. 10.000 mensen; 1000 organisaties. Ze heeft 4 boeken geschreven waaronder de bestsellers ‘Omgaan met Draken’ en ‘No More Boring Learning’. Expert op het gebied van menselijke relaties. Achtergrond in psychologie en onderwijskunde.

Onderwerpen over beïnvloeding, sales, leiderschap, verandering, work/ life balance, diversiteit en nog vele andere. Ze maakt ook de best beluisterde podcast over Learning & Development ‘No More Boring Learning’, te beluisteren op alle kanalen.

www.brainbakery.com

https://www.linkedin.com/in/jeannebakker/

Ria van Dinteren

Ria van Dinteren is organisatiekundige en onderwijskundige en gecertificeerd facilitator. Zij heeft zelf jaren gewerkt als leidinggevende en is thuis op inhoudelijke thema’s zoals leren op de werkplek en blijvende ontwikkeling. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met de toepassingen van breinkennis in organisaties. Zij werkt als coach en begeleider van managementteams. Zij heeft diverse boeken over dit onderwerp op haar naam staan waaronder Brein@work dat in 2011 genomineerd is als managementboek van het jaar en het boek breinleiderschap. Ze heeft een eigen organisatieadviesbureau Breinwerk, is hoofdredacteur bij TVOO en maakt deel uit van het valorisatiepannel van de VU over de toepassingen van neurowetenschappelijk onderzoek.

Grip op de mini-samenleving

In zijn voordracht schetst onderwijssocioloog Iliass El Hadioui drie trends die direct invloed hebben op de kansenongelijkheid en onderwijskwaliteit in het klaslokaal. In het bijzonder gaat hij in op het switchgedrag van leerlingen en studenten tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden. El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen – self efficacy – binnen de mini-samenleving van de klas.

Deze inzichten zijn gebaseerd op systematisch wetenschappelijk onderzoek op 75 po, vo en mbo scholen binnen het programma De Transformatieve School, dat vanwege de bewezen effectiviteit gekozen is binnen het consortium Ontwikkelkracht. Tijdens zijn voordracht verbindt hij voortdurend wetenschappelijk-theoretische concepten met praktische voorbeelden uit de alledaagse onderwijspraktijk binnen en buiten de lessen.

Ilias El Hadioui

Onderwijssocioloog El Hadioui gaat in op de vraag hoe schoolleiders hun schoolculturen betekenisvol kunnen laten zijn binnen een ‘vloeibare’ samenleving waarin burgers het gevoel hebben grip te verliezen.

 

TiTa Tovenaar kon de tijd stilzetten met een vingerknip. Dat klinkt als magie, maar misschien kun je écht met tijd spelen. Vanuit de positieve psychologie weten we dat hoe je tijd beleeft, samenhangt met wat je doet en hoe je dit ervaart. We gaan niet toveren maar wel aan de slag met de wetenschap van flow, bevlogenheid en verveling. Zo leer je in deze workshop om bewust te spelen met tijd, bijna in een vingerknip.

 

Nancy Peeters

Nancy Peeters is spreker over werkgeluk en oprichter van Netwerk Werkgeluk. Ze werkte voor verschillende organisaties als strategisch adviseur werkgeluk. Nancy merkte dat het vertalen van kennis uit de positieve psychologie naar de praktijk vaak een uitdaging is. Andere professionals in werkgeluk worstelen met dezelfde vraag en steeds meer werkgelukprofessionals zochten haar op om te sparren. Het blijkt waardevol om van en met elkaar te leren en om je samen verder te ontwikkelen. Daarom richtte ze Netwerk Werkgeluk op om professionals in werkgeluk te verbinden en versterken: www.netwerkwerkgeluk.nl

Samen met Joris Brenninkmeijer verzorgt Mieke deze workshop.

Tijd is een even invloedrijk als ongezien element van ons bestaan. In alles wat we denken, voelen en doen speelt tijd een rol, maar merkwaardig genoeg staan we daar zelden bij stil. 

In deze workshop gaan we op zoek naar de talloze manieren waarop tijd betekenis heeft in een coachgesprek. Wat betekent tijd voor jou, als begeleider? Hoe werk je als coach met allerlei tijdsaspecten, zoals de kloktijd, de ervaren tijd, tijdsverloop, tempo of timing? 

Als professional ben je een gids met een scherp bewustzijn voor tijd. Deze sessie helpt om met frisse ogen naar je vak te kijken en inspireert om nieuwe mogelijkheden en vragen te ontdekken. Heet geeft handvatten om anderen te begeleiden op hun weg door het landschap van de Tijd pogen we om met frissen. 

 

Mieke Voogd

Mieke Voogd is organisatiepsycholoog en (leer)supervisor en begeleidt mensen in organisaties individueel en groepsgewijs bij werk- en levensvragen. Ze is mede-eigenaar van Bureau Begeleidingskunst. Daarnaast werkt ze aan een onafhankelijk onderzoek naar roofbouwpatronen en is ze verbonden aan de Stichting Klimaatgesprekken.

Meer info: www.bureaubegeleidingskunst.nl

Zolang je over ‘de organisatie’ blijft praten, hou je het buiten jezelf. Zolang je samenwerken blijft zien als vooral iets dat je medewerkers moeten doen, hoef je niet na te denken over hoe samenwerking er bij jou zelf eigenlijk uitziet. Zolang je over leiderschap blijft praten, als een kenmerk dat je hebt, iets dat je bij wijze van spreken koopt met een opleiding of het aannemen van een functietitel, hoef je niet te kijken naar wat je nu zelf eigenlijk doet. Mensen doen niet wat jij zegt, maar ze doen na wat jij je ze voordoet. Dus zul je moeten kijken naar hoe jij bent, in alle kleine contacten en ontmoetingen die je hebt. Niet in het algemeen, maar in het hier en nu. Niet omdat je dan succesvol wordt, maar omdat je dan van betekenis zult zijn.

Hartger Wassink

Hartger Wassink (1971) is opgeleid als organisatiepsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1995). In 2004 promoveerde hij aan dezelfde universiteit. Daarna werkte hij in wisselende combinaties als adviseur en onderzoeker. Sinds 2018 werkt hij als zelfstandig adviseur met zijn bureau De Professionele Dialoog. Zijn drijfveer is om leidinggevenden (van teamleider tot toezichthouder)inspiratie en voldoening te laten ervaren in hun werk, en rolmodellen te laten zijn in het aangaan van de professionele dialoog. Dat doet hij door het geven van advies, het verzorgen van gastcolleges en workshops en het schrijven van boeken, artikelen en blogs. Als het even kan, brengt hij tijd door op de racefiets, wat voor hem de ideale manier is om tegelijkertijd er te zijn en er niet te zijn.

Leiderschapsontwikkeling:
subjectivicatie in optima forma

Activisme en scholen lijken elkaar bij voorbaat uit te sluiten. Maar juist daardoor komt onderwijs op gespannen voet te staan met sociale innovatie, want innovatie vraagt om iets anders dan meer van hetzelfde. Schoolleiders dragen gewild of ongewild, bewust of onbewust, bij aan de referentiekaders waarmee jonge generaties zichzelf en hun wereld interpreteren en van waaruit ze doen. Daarin heeft de schoolleider de mogelijkheid de toekomst mee te creëren, te doen. Dat doet een appel op hun eigen ethische en morele kaders. Anders gezegd: ik daag schoolleiders bewust uit om een positie in te nemen en te handelen. Daarvoor is naast schoolleiderschap óók persoonlijk leiderschap nodig.

Het ‘schap’ in ‘leiderschap’ verwijst niet voor niets naar ‘scheppen’. In deze workshop wil ik met de deelnemers samen op onderzoek uit naar hoe zij voorbij de waan van de dag, kunnen scheppen en vernieuwen. Wat zou jij willen creëren, wat houdt je tegen? En wat leert ons onderzoek ons over nieuw leiderschap in het onderwijs?

Bart Schipmölder

Bart Schipmölder is directeur-bestuurder van NSO-CNA Leiderschapsacademie en expert op het gebied van leiderschaps- en teamontwikkeling in het onderwijs. Hij heeft veel teams in het onderwijs begeleid bij het samenwerken. Hij benadert teams vanuit een systeemgerichte blik waarin hij meer kijkt naar het geheel dan naar de individuele leden. Zijn interventies sluiten aan bij de ontwikkeling van het team en dragen bij aan eigenaarschap voor het resultaat.

Tijd voor mensgericht leiderschap

De wereld is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Daardoor zijn ook de wensen en de behoeften van medewerkers veranderd en daarmee de rol van leidinggevenden, HR-professionals en coaches. Tijdens deze workshop bespreken we een aantal van deze veranderingen en hoe je hier als professional effectief op kan inspelen zodat medewerkers (weer) gaan floreren. 

 

Tijdens deze sessie maken we onder andere gebruik van de allerlaatste inzichten uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2023. Verder gebruiken we de 8 van werkgeluk. Een praktisch werkgeluk instrument dat steeds populairder wordt en leidinggevenden, coaches en medewerkers een inspirerend en verantwoord kader biedt voor mensgericht en florerend leiderschap.

Hoe kan jij jouw medewerkers helpen echt te floreren in het werk? Maar hoe voorkom je dat jij het als leidinggevende alleen maar drukker krijgt. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zelf met dit fascinerende en belangrijke thema aan de slag gaan? De afgelopen jaren heb ik mijzelf verdiept in dit fascinerende vraagstuk. Samen met leidinggevenden binnen een groot aantal organisaties. Soms ook met vallen en opstaan. Langzamerhand is steeds duidelijker geworden hoe leidinggevenden hier het het beste aan kunnen bijdragen (zonder het zelf veel drukker te krijgen).

Onno Hamburger

Onno is werkgeluk psycholoog en grondlegger van werkgeluk in Nederland. Sinds 2003 zet hij zich in om werkgeluk een onderdeel te maken van de bedrijfscultuur en na te denken over welzijn binnen organisaties.

Via zijn Werkgeluk Academie leidt hij al jaren coaches en leidinggevenden op om nog beter te kunnen sturen op werkgeluk. Zijn academie is de eerste opleiding die zich specifiek richt op werkgeluk. Hij wordt ook wel de opleider van werkgeluk opleiders genoemd omdat hij veel succesvolle werkgeluk experts heeft opgeleid.

Onno verzorgt vanuit zijn brede en doorleefde ervaring lezingen, workshops, masterclasses, trainingen, webinars en geeft advies over sturen op werkgeluk.  

Zie voor meer informatie: www.werkgelukacademy.nl

Foto:. Katja Mali

Freddy Weima

Freddy Weima (1971) is sinds april 2021 voorzitter van de PO-Raad. Hij studeerde politicologie in Amsterdam en San Francisco. Na een korte periode als universitair docent werkte Weima achtereenvolgens bij de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Justitie. Na zijn departementale loopbaan was hij unitmanager arbeidsmarkt bij het CAOP, kennis- en dienstencentrum in arbeidszaken. Tussen 2012 en 2021 was Weima directeur-bestuurder van Nuffic. Nuffic zet zich in voor internationalisering, wereldburgerschap en internationale samenwerking in het onderwijs.
Weima is samenwonend en heeft twee kinderen. Naast zijn functie bij de PO-Raad is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Noord-Holland Noord

In veel scholen wordt toegewerkt naar een vorm van gespreid leiderschap waarin de formele leider handelingsruimte en leiderschap van leraren bevordert. Maar, leiderschap spreiden is makkelijker gezegd dan gedaan! Er ontstaan dikwijls spanningen bij het geven en laten van ruimte aan leraren. En voor je het weet neem je als leider het heft weer in handen.

In deze workshop onderzoek je met de Handreiking Zelfbegrip jouw bewuste en onbewuste beliefs over leiderschap. Beliefs die (vaak onbewust) werken als een bril waarmee je naar situaties kijkt en die mogelijk een deel van de spanningen bij gespreid leiderschap verklaren. Je krijgt niet alleen zicht op je eigen beliefs, maar herkent ook beter de beliefs van anderen. Deze inzichten zorgen voor zelfbegrip en bewuster leiderschap.

De Handreiking Zelfbegrip is gebaseerd op het promotieonderzoek van Robert over de ‘beliefs’ van schoolleiders bij gespreid leiderschap.

Robert Mentink & Marijke Nederkoorn

Zijn als opleiders verbonden aan de Thomas More Leiderschapsacademie en hebben een achtergrond als leidinggevende in het onderwijs. Marijke studeerde pedagogiek en heeft als motto ‘laat onderwijs bewegen’. Marijke is volledig thuis in het gedachtegoed en methodieken van Deep Democracy.  Robert wil bijdragen aan organisaties waar mensen zinvol werken en waarin ‘het waartoe’ van het onderwijs én de menselijke waardigheid centraal staan. In 2018 verscheen van zijn hand Ontsokkeld leiderschap. Over zinvol onderwijs in onzekere tijden. In 2023 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht.  

 

Deze workshop heeft als basis de Workplace Mindfulness Training. Je gaat ervaren wat je ‘aandachtspier’ trainen brengt in het moment. Elk moment geeft ruimte voor onze interpretatie en hoe we ons verhouden tot de ervaring. Je beïnvloedt daarmee je emoties, je gedachten met verwachtingen en je keuzes.

Je gaat verkennen hoe de helpende factoren van Mindfulness jou kunnen ondersteunen in het dagelijks leven en in de beleving van de aard van tijd. Ook zul je hindernissen ontdekken tijdens de kleine oefeningen en kun je parallellen gaan zien in de processen van je leven.

Een workshop om te doen! Heb je verwachtingen? Wie weet, brengt de tijd jou de ruimte om je te laten verrassen. 

Jacquelin Zents

Jacquelin is de drijvende kracht achter The Mindchange. Ze geeft Mindfulness trainingen en coaching aan bedrijven. Belangrijk effect is meer bewustwording en daardoor een betere communicatie met jezelf en met anderen. De focus van The Mindchange ligt op het bevorderen van amplitie, pro-actieve stappen zetten op preventie en het ondersteunen van herstel. Zij wil bijdragen aan dat medewerkers Mindfit worden, hun Krachtbron benutten en openstaan voor de Veranderstand.

Zij werkt ook als hoofdopleider voor de begeleidingsmethodiek Steunend Relationeel Handelen (SRH) voor de RINO Groep. Zij is een ervaren trainster en verzorgt deze aan professionals in de zorg en het sociale domein, docenten en coaches SRH. Daarnaast helpt en adviseert zij organisaties hoe SRH succesvol te implementeren.

Hoe maken we het onderwijs dienstbaar aan het leven?

We hebben, in ons streven naar ‘grip op de zaak’ en ‘het mag niet mis gaan’ een wereld gecreëerd waarin wij als levende organismen moeten zien te functioneren in vierkante containers.

We zijn in de loop van de tijd het zicht op de bedoeling van educatie kwijtgeraakt en moeten nu ons zien te verhouden tot een systeem dat van ons vraagt om de kinderen in ‘hoger’ versus ‘lager’ te sorteren, in ‘normaal’ versus ‘afwijkend’ en in ’theoretisch’ versus ‘praktisch’. 

Het leven en het onderwijs vraagt en biedt zoveel meer dan dat en het gebrek aan verbinding en volwaardige erkenning begint nu echt pijn te doen – gezien de problemen met het welzijn van zowel leerlingen als leraren, alsook de grote vraagstukken in de samenleving en met het leven op aarde.

We zijn echter allemaal opgevoed, opgegroeid en gewend aan het huidige systeem, waarin we nu eenmaal vanuit het schoolgebouw leren over de wereld daarbuiten, waarin we opgesplitst zijn in klaslokalen, aparte vakken, aparte leerjaren, aparte niveaus en aparte sectoren, waarin het nauwelijks meer mogelijk is om elkaar te ontmoeten – laat staan om samen onderwijs te ontwikkelen of samen te werken aan een stevig fundament voor de samenleving van de toekomst.

Als leiders en vertegenwoordigers hebben jullie (als voorzitters van de PO, VO en MBO raad) hierin een belangrijke rol te spelen – maar jullie opereren daarin ook in een omgeving die nou eenmaal bepaalde belangen dient te behartigen.

Welke conditioneringen komen jullie in je eigen leiderschap tegen en waarin probeer je daarin zelf voor te gaan, als leider, als voorbeeld voor de sector die je vertegenwoordigt? Welke verbindingen dienen als eerste hersteld te worden en wat kunnen wij allen daarin doen? 

Claire Boonstra

Claire Boonstra werkt sinds 2012 met haar non-profit Stichting œ Operation Education aan onderwijs dat dienstbaar is aan het welzijn van individu, samenleving en planeet – oftewel aan al het leven op aarde. 

œ Operation Education identificeert, inspireert, activeert en mobiliseert de pioniers die voorgaan in deze transformatie – onder andere via Expeditie Leiderschap, het œ Ecosysteem, inspiratiesessies en Onderwijsvragensessies.

Claire is continu mensen, partijen en organisaties met elkaar aan het verbinden om te zorgen voor een sterk ecosysteem voor onderwijsontwikkeling en is van daaruit ook regelmatig in gesprek met stelselpartijen als OCW, het CvTE, Cito en de Inspectie.

Ze is mede-auteur van Het Onderwijsvragenboek en was initiatiefnemer van de Onderwijsfilm van het jaar “Wat is het doel van Onderwijs”.

Voor 2012 werkte Claire in verschillende kleine en grote organisaties in allerlei sectoren en was ze mede-oprichter van Augmented Reality startup Layar. 

‘Leidinggeven aan een school is een uitdagende functie, zowel voor schoolleiders als voor bestuurders. Een goede wisselwerking tussen schoolleiders en bestuurders is noodzakelijk. Daar moeten beiden continu in investeren.’

Ingrid de Bonth

Ingrid de Bonth is vicevoorzitter van de VO-raad. Zij vervult deze functie sinds mei 2022. Daarvoor was zij onder andere actief als vicevoorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs in Den Haag e.o. en als rector van het Stanislas College Westplantsoen in Delft.

 

 

Onderzoek naar de professionele identiteit toont aan dat je steviger kunt staan in je werk als je inzicht hebt in wie je bent als leider. Het geeft helder inzicht in waarom jij als leider bepaalde keuzes en welke positie bij je past in een divers krachtenveld. In het promotieonderzoek stelt Janine Mommers de vraag: hoe zie je jezelf ziet als schoolleider en welke waarden vind je als schoolleider belangrijk?

In deze workshop presenteert Janine de antwoorden die schoolleiders haar gaven op deze vragen. Vervolgens ga je ook zelf aan het werk met deze vragen, zodat je inzicht krijgt in die aspecten van je professionele identiteit. We staan stil bij je innerlijke kompas en gaan in gesprek over de leidende waarden die daarin van belang zijn. In gesprek ontdek je hoe je dicht bij jezelf kunt blijven en wanneer je het meest authentiek, effectief en waardevol kunt zijn in je leiderschapsrol.

Janine Mommers

Janine Mommers werkt bij de VO-raad als programmamanager van de VO-academie. Dit doet ze vanuit een brede interesse in hoe je in je werk kunt aansluiten bij wie je bent. Leren en professionaliseren is daarbij een belangrijk middel. Janine is gestart als docent Nederlands in het VO en werkte daarnaast als bovenschools begeleider van leraren en lerarenteams. Via de VO-academie geeft ze nu vorm aan professionalisering van schoolleiders en bestuurders in het VO.

Haar werk in en voor de onderwijssector combineert ze met het doen van onderzoek naar professionele identiteit. Janine is als promovenda verbonden aan de Universiteit Wageningen. Haar PHD-onderzoek gaat over professionele identiteitsontwikkeling van schoolleiders.

 

Ontsnappen aan de ratrace met de Voldoende Filosofie

We zijn allemaal in min of meerdere mate ratrace-denkers. Ook als adviseur, psycholoog of coach. Het zit in onze cultuur en taal en wordt nergens zo zichtbaar als in onze verhouding tot het werk. 
Wat zijn de emotionele gevolgen hiervan?  En kan dat ook anders? Chris neemt je mee in de principes van de Voldoende Filosofie. Wat betekent dat voor tijd en tijdsbeleving?

Chris Rooijakkers

Chris houdt zich als spreker en als organisatie- en teamcoach bezig met ‘de gezonde organisatie’. Dat vertaalt ze in een organisatiecultuur waarin iedereen zich kan, mag en durft te laten zien. 
In haar boek ‘Laat je niet gek maken, de Voldoende Filosofie als alternatief’ beschrijft ze hoe we zorgvuldiger én directer kunnen omgaan met onszelf op het werk.

Mee met de tijd: optimaliseren van menselijke groei d.m.v. AI

Treed binnen in de intrigerende wereld van levenslooppsychologie en ontdek de onmisbare rol ervan bij het bevorderen van menselijk welzijn te midden van baanbrekende ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (A.I.). Neem deel aan een boeiende discussie en verken de impact van A.I. op ons dagelijks leven, met een specifieke focus op coaching. Bereid je voor op een inspirerende en uitdagende workshop die je perspectieven zal verbreden en nieuwe inzichten zal onthullen. 

 

Prof. dr. Nele Jacobs

is hoogleraar Levenslooppsychologie aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Zij is verantwoordelijk voor de mastervariant Levenslooppsychologie (https://www.ou.nl/levenslooppsychologie). In deze master ligt de nadruk op het begrijpen en bestuderen van de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de levensloop. Zowel in het onderwijs en als in het onderzoek gaat haar interesse uit naar positieve geestelijke gezondheid. Ze is ook als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is auteur van talrijke publicaties en boekhoofdstukken en geeft lezingen en workshops. Ook is ze redactielid van o.a. Tijdschrift voor Positieve Psychologie en het handboek Positieve Psychologie.

Marjolein Stefens

Marjolein Stefens is sinds september 2021 werkzaam als promovenda in een meerjarig promotieonderzoek dat tot stand is gekomen in samenwerking de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit (ou.nl/levenslooppsychologie) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (nobco.nl). Dit onderzoek focust op het vergroten van inzicht in de werkingsmechanismen van coaching, met specifieke aandacht voor de rol van relationele en motivationele factoren in het coachproces, en hoe deze factoren zijn gerelateerd aan positieve uitkomsten, zoals doelrealisatie en tevredenheid in het leven. Marjolein’s onderzoekinteresses omvatten het brede domein van positieve psychologie, coaching, en de inzet van moderne technologieën en A.I. om psychologisch welbevinden te vergroten. Daarnaast draagt Marjolein sinds medio 2022 bij aan de terugkerende rubriek ‘Wetenschap Samengevat’ in het Tijdschrift voor Coaching, waar zij recentelijk gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek op kritische wijze analyseert en bespreekt.

Werkgeluk kent geen leeftijd

“Die nieuwe generatie toch, die wil niet fulltime werken en stelt allerlei eisen.” “En die oude lui, ze vervallen steeds in dezelfde verhalen en willen nergens meer in mee bewegen.”

Wie als begeleidingskundige met professionals werkt ontkomt er niet aan, er speelt wat tussen generaties op het werk.

Hoe begeleid je organisaties en professionals hierbij?

Vanuit de positieve psychologie en ander onderzoek over werkgeluk en beroepsidentiteit weten we veel over wat er speelt rondom loopbaan, leeftijd en generaties. In deze workshop bespreken we theorie achter werkgeluk met oog op verschillende generaties en gaan we aan de slag met een aantal activerende werkvormen die je als (team)coach kunt inzetten om generaties te prikkelen en te verbinden.

Marlies Jellema

Marlies is in haar werk altijd bezig met welzijn. Ze is eigenaar van het Centrum voor werkgeluk. Daarnaast is zij oprichter van de leergang positieve psychologie en de opleiding tot supervisor (vanuit de positieve psychologie) bij de hogeschool Windesheim. Ze is redactielid van het Tijdschrift Positieve Psychologie en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor begeleidingskunde. Zij traint professionals binnen positieve psychologie in acceptance and commitment en motiverende gespreksvoering. Ze is auteur van onder andere de boeken Motiverend coachen en Impact vanuit veerkracht.

Agendahedonisme

Met de term agendahedonisme bedoel ik dat we tegenwoordig geneigd zijn om met een berekenende, doelmatige blik naar onze vrije tijd te kijken. De vrije tijd gaat daardoor steeds meer op de werktijd lijken: we willen er alles uithalen, die tijd optimaal benutten. En dus plannen we het in, organiseren het schematisch. Het gevolg is dat ons bestaan steeds meer dichtgetimmerd raakt, en dat er minder ruimte is voor spontaniteit.

 

Tom Grosfeld

Tom is freelance journalist en schrijver en woont in Tilburg. Hij schrijft voor Vrij Nederland en kranten zoals Het Parool, Trouw en Financieele Dagblad over de tijdgeest in het algemeen en de invloed van technologie op hoe we leven in het bijzonder. In 2022 verscheen zijn boek Agendahedonisme.

Van nature goed? En hoe kunnen we "beter" worden voor anderen en ons zelf?

Vrijwel niets is zo oud als de vraag of mensen “van nature goed of slecht” zijn. Vanouds is de heersende gedachte dat mensen niet echt goed zijn. En eerlijk is eerlijk: Sommige inzichten uit de psychologie geven steun aan dit mensbeeld. Ons ego weegt zwaar. Volstrekte eerlijkheid lijkt een illusie. En de verleiding van het eigenbelang is sterk. Toch is dit beeld terecht aan het kantelen. In deze lezing wordt een geheel nieuwe visie gepresenteerd, waarin de mens in de regel gezien terecht wordt als goed. Maar er zijn voorspelbare uitzonderingen die belangrijk zijn te onderkennen. Want juist van deze voorspelbare uitzonderingen kunnen we leren – vooral door goed te navigeren in sociale situaties.

Prof. dr. Paul van Lange

Paul van Lange is hoogleraar psychologie aan Vrije Universiteit en tevens verbonden aan University of Oxford en Keulen. Hij onderzoekt altruïsme, vrijgevigheid, samenwerking en empathie, maar ook competitie, corruptie, roddel en normovertreding. Daarnaast publiceert hij ook over klimaatverandering, het zelf-corrigerend vermogen van groepen, roddel, en welbevinden en veiligheid in de samenleving. Hiervoor heeft hij verschillende prijzen ontvangen, waaronder de IgNobel en de lifetime achievement award van de Europese associatie voor sociale psychologie. Maatschappelijke toepassingen richten zich op duiding van wetenschap voor verschillende media en het geven van jaarlijkse workshops aan burgemeesters (sinds 2014) en bijdragen aan SIRE waaronder #DOESLIEF.

Het leven

het is een race tegen de klok. Althans: daar begint het steeds meer op te lijken. Er is altijd haast, de to-do-lijst groeit harder dan ‘ie kan worden afgewerkt. We doen steeds meer dingen in minder tijd om alleen maar nog meer dingen in minder tijd te doen.

Maar wat blijft er over van onze beleving van tijd? Wat doet dat met onze oprechte aandacht: maken we nog wel verbinding met wie en wat er werkelijk toe doet? Hoe voorkom je zinloosheid en vervreemding die daar het gevolg van zijn? Jacky neemt je mee in haar zoektocht naar resonantie: naar de authentieke ontmoeting in het moment. Waarin je door iets of iemand geraakt wordt, en je je geroepen voelt om te antwoorden, om op jouw beurt ook de ander te raken. Want dat is wat ons mens maakt.

 

Jacky van de Goor

Jacky van de Goor PhD is organisatiecoach, leiderschapstrainer, auteur en wetenschappelijk onderzoeker. Zij werkt vanuit haar bureau Legende aan zin en vitaliteit – op de werkvloer én in het dagelijks leven. In haar aanpak werkt zij met de kracht van verhalen en de positieve psychologie. In 2021 promoveerde zij aan het StoryLab van de Universiteit Twente op een onderzoek naar zingeving. Zij is als docent verbonden aan diverse instituten, en geeft lezingen en gastcolleges door het hele land. Daarnaast is zij een bevlogen beoefenaar van improvisatietoneel.

Jacky is auteur van diverse boeken op het gebied van zingeving, (werk)plezier en organisatiecultuur, waaronder Hartelijk georganiseerd, Je leven in één herinnering, Losbrekers voor meer plezier op het werk, en Losbrekers voor meer plezier bij het oplossen van problemen. Zie www.legende-advies.nl