3 juli 2019  |  Seminar "Coaching in context"

 

Meedenken met de

“Denker des Vaderlands”

Seminar:  "Coaching in context"

Denken over Maatschappij en Begeleidingskunde
 

Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op het werk van coaches en hoe reageren zij daarop?

En omgekeerd: welke invloed oefent coaching uit op de maatschappij? Hoe zien vakgenoten dat, en professionals uit verwante beroepen en filosofen? Over deze vragen komen eenentwintig Vlaamse en Nederlandse denkers aan het woord, in- en uitgeleid door de samenstellers van deze bundeling. Met elkaar levert dit een gediffentieerd tijdsbeeld op van maatschappelijke ontwikkelingen en begeleidingskundige praktijken, en van het verband daartussen. Zo wordt coaches en begeleidingskundige een spiegel voor gehouden, die confronterend maar ook leerzaam kan zijn voor iedereen die het lef heeft daar eens goed in te kijken. De uitkomst is dan ook dat er dieper en meer structureel over het coachvak en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de beroepsgroep nagedacht en gesproken moet worden.

Jikke de Ruiter & Sijtze de Roos, auteurs van “Coaching in Context:” gaan in gesprek met Daan Roovers, Denker des Vaderlands

woensdag 3 juli 2019

“Coaching in Context”

Denken over Maatschappij en Begeleidingskunde

Locatie

Hotel en Congrescentrum De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE GLD
www.reehorst.nl


 

Routebeschrijving